Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 14.9.2018

14.09.2018

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Infra-aluepalvelut

Keskustan katupuiden leikkaukset aiheuttavat hidastuksia ja muuttuvia liikennejärjestelyjä.

Hietakadulla Pitkäjärvellä on kiinteistön viemäri- ja vesijohtotöistä johtuvia liikennejärjestelyjä, jotka hidastavat liikennettä.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Rantakylässä Grenmanintien välikaistan pihlajat on kaadettu. Uusien puiden kasvualustojen kaivaminen ja uusien puiden istutus aloitetaan viikolla 39.