Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 15.2.2019

15.02.2019

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Infra-aluepalvelut

Hetkellisesti lauhtuva sää saa lumet putoamaan katoilta. Kiinteistön omistajia pyydetään huomioimaan, että katolta pudonneet lumet kuuluvat kiinteistön omistajan poistaa katualueelta. Katolta putoavia lumia varten laitettavat huomiot jalkakäytäville laitetaan niin, että tarvittaviin lumen pudotuksiin ryhdytään välittömästi. Esteet jalkakäytävillä eivät saa muodostua kohtuuttoman pitkäksi ja kiinteistön omistajan tulee huolehtia, että jalankulkijan ohjaus on turvallinen jalankululle estyneen kiinteistön kohdalla.

Kiinteistöjä muistutetaan myös kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteista katualueella jalkakäytävän lumien poistosta ajoradan reunassa. Sulava lumimassa aiheuttaa katujen varsilla tulvia. Kiinteistöjä muistutetaan myös, ettei kiinteistön pihalta saa tuoda lumia katu- ja yleisille alueille.

Sulavat lumet aiheuttavat ajoradoille vesilätäköitä ja autoilijoita kehotetaan välttämään lätäköihin ajoa. Vesilätäkössä saattaa olla iso reikä! Näistä ja muista kadulla havaituista ongelmista pyydetään ilmoittamaan palvelunumeroon 015 164 800.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Puistot ja yleiset alueet eivät ole lumenkasauspaikkoja. Kiinteistöjen tulee kasata lumet oman tontin puolelle tai ajaa/ajattaa ne lumenvastaanottopaikalle.

Tilapalvelut

Olethan huomannut, että tilapalveluiden suurten hankkeiden etenemistä voit seurata sivulta mikkeli.fi/tilahankkeet.