Asumisen ja toimintaympäristön viikkotiedote 6.7.2018

06.07.2018

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Yleisten alueiden sijoitus- ja kaivuluvat sekä vesihuollon liitoslausunnot voivat viivästyä lomakuukausien aikana.

Kalevankankaan alueen maaperä- ja pohjavesitutkimukset

Mikkelin kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Kalevankankaan alueella Mikkelissä tehtiin heinäkuussa 2017 ja toukokuussa 2018 maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää Mikkelin Vesilaitoksen Hanhikankaan pohjavedenottamon alueella ja sen ympäristössä maaperän ja pohjaveden tilaa sekä tutkimustulosten pohjalta arvioida mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarvetta. Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä. Lisätietoja löydät täältä.

Tutkimuksissa tutkimusalueilta otettiin maanäytteitä maaperän eri kerroksista sekä pohjavesinäytteitä pohjavesikaivoista ja -putkista. Tutkimusalueiden maaperässä tai pohjavedessä ei havaittu kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia, eikä alueilla tutkimustulosten perusteella esiinny maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuutta.

Mikkelin Vesilaitos tekee Hanhikankaan pohjavedenottamolla ja sen ympäristössä jatkuvaa pohjavesien laadun tarkkailua.

Viher- ja metsäaluepalvelut

Suojakallionpuiston monitoimikentän ja raitin maanrakennustyöt ovat käynnissä. Graaninrannassa pienen puistoalueen rakentaminen on käynnissä.

Kirkkopuistoon tulee tivoli sunnuntaina, jolloin Vuorikadun parkkipaikat suljetaan kirkkopuiston puolelta.