Edistetään yhdessä yhdenvertaisuutta – Mikkelin kaupunki on mukana Kohtaa minut -kampanjassa

14.03.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki on mukana Kohtaa minut -yhdenvertaisuuskampanjassa.

Kaupunkistrategian hyvän elämän ohjelmassa 2018–21 painopisteinä ovat yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin. Yhtenä isona tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, johon kuuluu kaikkien kaupunkilaisten yhdenvertainen kohtaaminen.

Yhdenvertaisuus on ihmisen perusoikeus. Ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet työhön, kouluttautumiseen ja palveluihin. Yhdenvertaisuus edellyttää selkeitä ja yhdenmukaisia toimintatapoja samankaltaisissa tilanteissa. Yhdenvertaisuus liittyy oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja tunne kuulumisesta yhteisöihin ovat tärkeitä keinoja syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisyssä. Näin lisätään turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Yhteisöllisyys edistää yhdenvertaisuutta ottamalla yksilö mukaan yhteisöön. Jokaisella yksilöllä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua itse.

Rainbow Rights -hankkeen Kohtaa minut -kampanjan tavoitteena on lisätä tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta paikallistasolla. Kampanja tuo esiin sateenkaari-ihmiset kunnallisten palveluiden tavallisina asiakkaina.

Kohtaa minut -kampanjassa esitellään kolme sateenkaari-ihmisten ja kuntien työntekijöiden kohtaamista palveluissa. Muunsukupuolinen Havu kohtaa rehtorin, sateenkaariseniori Sinikka kohtaa kotihoidon työntekijän ja transmies Jamie asiakaspalveluhenkilön virastossa. Kampanjan slogan kulkee kahteen suuntaan: sekä sateenkaari-ihmisiä että ammattilaisia kannustetaan ottamaan yhdenvertaisuuden edistäminen puheeksi.

Kampanja näkyy muun muassa kouluilla, nuorisotaloilla, kirjastolla ja kaupungin virastoissa.

Kohtaamisvideot

Sukupuolen moninaisuus on läsnä kaikkialla. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on viranomaisten velvollisuus. Katso videot kohtaamisista.

Kohtaaminen koulussa

Kohtaaminen virastossa

Kohtaaminen kotihoidossa