Essote pyytää lausuntoja uudesta psykiatrisesta sairaalastaan

18.10.2019

Artikkelin kuva

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Essoten hallitus päätti lähettää Mikkelin keskussairaalaa uudistavan ESPER-hankkeen viimeisen rakennusvaiheen (mielen ja kuntoutuksen talo) hankesuunnitelman lausunnoille.

– Haluamme tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa varmistaa kuntien tahtotilan. Vaihtoehtoina ovat talon rakentaminen tai psykiatriasta luopuminen. Psykiatrian osastohoidon menetys tarkoittaisi suuria ostopalvelukuluja ja noin 120 ammattilaisen menettämistä, mikä on melkoinen elinvoimakysymys koko alueelle, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen

Mikäli Essoten valtuusto aikanaan hyväksyy talon rakentamisen, siellä tulee työskentelemään kaikkiaan noin 274 psykiatrian ja kuntoutuksen ammattilaista. Rakennus sijoittuu keskussairaalan välittömään läheisyyteen Mannerheimintien varrelle.

Hyvästit Moisiolle

Mikkelin psykiatrinen sairaala Moisiossa on palvellut vuodesta 1927. Toimintojen siirtäminen pois Moisiosta on ollut tiedossa jo vuosia.

– Päätös siirtyä pois Moisiosta tehtiin, kun sairaanhoitopiiri myi Moision. Alueemme ihmiset tarvitsevat tulevaisuudessakin psykiatrian ja kuntoutuksen sairaalahoitoa. Rakennuksessa on myös 12-paikkainen saattohoidon yksikkö, jollaista Essotella ei ole vielä ollut, sanoo ESPER-hankkeen hankejohtaja Pirjo Syväoja.

Ministeriön poikkeuslupa tarvitaan

Talo tarvitsee kuntayhtymän omien päätösten lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan. Ministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Mielentalo sisältyi ministeriön aiemmin myöntämään poikkeuslupaan, mutta uusien suunnitelmien myötä lupa täytyy hakea uudelleen.

Välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä arvioitaessa ministeriö ottaa huomioon muun muassa, voitaisiinko palvelut tuottaa lähivuosien aikana jo olemassa olevissa tiloissa. Välttämättömyyttä arvioitaessa ministeriö tarkastelee myös olemassa olevat mahdollisuudet kuntien ja kuntayhtymien väliseen yhteistyöhön palvelujen tuottamisessa.

Luonnossuunnitelmien mukaan talon hinnaksi tulee 41,4 miljoonaa euroa, josta koulutilojen osuus on noin 1,83 miljoonaa euroa.

Kuva: Moision sairaala (Essote)