Essote uudistuu, rakentaa ja sopeuttaa taloutta 2018

06.10.2017

Uudistukset, rakentaminen, sijaisten vakinaistaminen ja talouden sopeutukset määrittävät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) vuoden 2018 talousarviota. Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaisen esitys julkistettiin 5.10. Esitys lähtee jäsenkuntiin lausunnoille sekä kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

Kortelainen arvioi, että sote-uudistuksen lykkäämisen takia jäsenkuntien ja kuntayhtymän on suunnattava ajatteluaan uudelleen. Kunnille lykkäys merkitsee sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusvastuuta vielä vuosiksi 2018 ja 2019.

– Kunnissa on hyvä muistaa, että sotekin on vielä olemassa. Kunnista päin katsottuna Essote-kuntayhtymä on kuntien sote-toimiala. Se edellyttää sitä kuntayhteistyötä, jotta pystymme hoitamaan perustehtävämme, Kortelainen muistuttaa.

Talousarvion mukaan kuntalaskutus pysyy 304 miljoonan euron tienoilla. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelunsa järjestämisvastuun Essotelle siirtäneiden seitsemän jäsenkunnan kuntalaskutus vähenee 0,5 prosenttia. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana kuntayhtymä on jo sopeuttanut talouttaan voimakkaasti. Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden noin 12 miljoonan euron alenema vuoteen 2021 mennessä, mikä tarkoittaa noin 0,5 prosentin vuotuista tuottavuuskehitystä. Käytännössä tuottavuus tarkoittaa tässä yhteydessä käyttötalouden supistamista.

Vuoden 2018 toimintamenot putoavat noin 0,4 miljoonalla eurolla verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Ne ovat 354 miljoonaa euroa. Samalla vaativaa hoitoa ja hoivaa tarvitsevien asiakkaiden määrä kasvaa. Pelkästään Mikkelissä yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain noin 200 henkilöllä, joista kymmenen prosenttia tarvitsee palvelutalopaikan.

Kun vuoden 2016 lopussa 75 vuotta täyttäneitä asukkaita oli kuntayhtymän jäsenkunnissa kaikkiaan noin 12 500, niin vuonna 2025 iäkkäitä on noin 16 700. Yli 75-vuotaiden määrä lisää voimakkaasti palvelujen tarvetta ja kysyntää.

Talousjohtaja Vesa Vestala arvioi, että yhtä rajulla kulukuurilla ei voida kovin pitkään jatkaa. Rakentamisen poistot ja korot alkavat rasittaa taloutta jo lähivuosina.

Essote tähtää talousarviollaan nollatulokseen. Menot ja poistot on sopeutettu tuloihin, jolloin maakuntauudistuksessa kunnille ei synny saatavia tai yllätysmenoja.

www.essote.fi