Essoten yt-neuvottelut ovat ohi

18.10.2019

Artikkelin kuva

Samaan aikaan, kun Mikkelin kaupunki on käynnistämässä yt-neuvotteluitaan, on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Essote jo neuvotellut omansa. Essoten yhteistoimintaneuvotteluista toteutuu yhdeksän miljoonan euron säästö.

Essoten hallitus hyväksyi yt-neuvottelujen tuloksen 17.10. Essote joutui yt-neuvotteluihin, koska kuntayhtymän taloudellinen tulos on jäämässä vuonna 2019 noin 21 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Essoten jäsenkunnat Mikkeli mukaan lukien eivät pysty rahoittamaan kuntayhtymän toimintaa, vaikka kustannukset ovat kasvaneet linjassa koko maan kehityksen mukaisesti.

Kuntien taloudellinen kantokyky on voimakkaasti heikentynyt valtionosuuksien leikkausten sekä verotulojen pienenemisen ja sen taustalla olevan väestön vähentymisen takia. Vastaava tilanne on monissa kunnissa ja sote-kuntayhtymissä.

Pääosissa luonnollinen poistuma ja lomautukset

Pääosin säästöt toteutuvat niin sanotun luonnollisen poistuman ja lomautusten kautta, mutta irtisanomisiltakaan ei täysin vältytä. Koko kuntayhtymässä eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien ja irtisanoutumisten euromääräinen vaikutus vuosien 2019 – 21 välisenä aikana on yhteensä noin viisi miljoonaa euroa. Loput neljä miljoonaa säästöistä kootaan ostopalveluista, lomautusten avulla sekä pienempien, yksittäisten säästötoimien kautta.

Eläköitymisten, vakituisten ja määräaikaisten täyttämättä jätettävien tehtävien, irtisanoutumisten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on koko kuntayhtymän tasolla noin 110 henkilötyövuotta. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueella henkilötyövuosien vähenemä on vuosien 2019 – 21 välisenä aikana kuutisenkymmentä.

Lomautus koskee noin 600 henkilöä

Kahden viikon lomautuksen kohteena on yhteensä noin kuusisataa työ- ja virkasuhteista henkilöä. Lomautusten piirissä olevien lukumäärä täsmentyy myöhemmin. Lomautuksen vaihtoehtona työntekijän on mahdollista ottaa kymmenen päivää palkatonta vapaata.

Lomautusten ulkopuolelle on rajattu suorassa asiakas- ja potilastyössä olevat lähihoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit ja sosiaalityöntekijät.

Lisäksi Essotessa tehdään paljon tehtävien ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä.

Seuraavaksi neuvottelujen tulosta alkavat käsitellä esimiehet lähiviikkojen aikana. Tehtävien järjestelyissä uudelleen ja lomautuksissa riittää vielä paljon työtä.