Etelä-Savon ELY-keskus palkitsi Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan

29.11.2017

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus palkitsee vuonna 2017 alueidenkäytön edistämisen hyvänä työnä Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan.

Palkittavassa alueidenkäytön edistämisessä on erityisen kiitettävällä tavalla suoritettu perusteltu tavoiteasettelu, tehty laadukkaat perusselvitykset, edistetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sisältövaatimusten toteutumista, tehty laadukkaat vaikutusarvioinnit ja etsitty uudenlaisia lähestymistapoja. Perusteluissa mainitaan myös kokonaisprosessin luontevuus ja osallistavuus, uuden suunnittelukulttuurin luominen ja pitkäjänteinen työ ympäristönlaadun parantamiseksi.

Etelä-Savon ELY-keskus haluaa palkinnolla kiinnittää yleisesti huomiota myös kaavoituksen ja rakennusvalvonnan sekä kuntapäättäjien vaativaan tehtävään. Alueiden suunnittelulla on erittäin pitkäaikainen ja olennainen vaikutus ympäristöön.

Perusteluissa mainitaan myös se, että Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta oli mukana yhtenä pilottikohteena sähköisen lupajärjestelmän, Lupapisteen, tullessa ensimmäisen kerran asiakaskäyttöön vuonna 2013. Osin Mikkelin tekemän pilottityön pohjalta kaikki Etelä-Savon rakennusvalvolnnat ovat siirtyneet tai siirtymässä Lupapisteen käyttöön. Sähköinen asiointi helpottaa tiedonkulkua ja on kustannustehokasta niin käyttäjien kuin viranomaisten kannalta. Se avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön eri rakennusvalvontojen välillä. Lupapiste on yksi tärkeä osa Suomen sigitaalisten palvelujen kehittämistä.

Mikkelin rakennusvalvonta suoriutui saadun palautteen perusteella erittäin laadukkaasti myös erityisponnistuksesta asuntomessujen toteuttamisessa.

Etelä-Savon ELY-keskus haluaa palkinnolla samalla korostaa yleisesti rakennusvalvonnan merkitystä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän ympäristön tarjoamisessa kansalaisille. Rakennusvalvontaan kohdistuu usein merkittäviä paineita, rakennushankkeissa puhutaan suurista summista ja arvoista. Kansalaiselle rakennushanke on monesti ainutlaatuinen ja rakennusvalvonta voi olla ensimmäinen kontakti kunnan palveluihin.