Etelä-Savon keskussairaaloiden yhteistyö tiivistyy

10.02.2017

Etelä-Savon keskussairaaloiden yhteistyö laajenee merkittävästi jo tämän kevään aikana. Mikkelin ja Savonlinnan keskussairaaloiden ylilääkärit alkavat valmistella siirtymistä yhteiseen toimintaan.

– Ylilääkärit valmistelevat yhteistä toimintaa erikoisaloittain työpareina ja suunnitteluryhmissä. Suunnitteluryhmät on sovittu kirurgian, sisätautien, päivystyksen ja ensihoidon sekä psykiatrian sairaanhoidon kokonaisuuksia varten, kertoo Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin johtaja ja Savonlinnan keskussairaalan johtajaylilääkäri Panu Peitsaro.

Suunnitteluryhmät esittelevät valmistelun tuloksia toukokuun lopussa. Mikäli eduskunnan käsittelyyn kevään aikaa tuleva soten järjestämislaki tulee voimaan, keskussairaaloiden palvelut ovat osa maakunnan liikelaitoksen toimintaa vuoden 2019 alusta.

– Pidän erittäin tervetulleena, että yhteistyötä on alettu valmistella jo ennen lainsäädännön velvoitteita, toteaa maakuntauudistuksen kokonaisuudesta vastaava maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Runsaasti valmistelevia toimia

Yhteistyön eteen on tehty runsaasti valmistelevia toimia. Savonlinnan ja Mikkelin johtavien luottamushenkilöiden ja johdon aloitteesta maakuntauudistuksen johtoryhmä antoi lokakuussa 2016 Sosterin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) tehtäväksi selvittää maakunnan kahden keskussairaalan palvelurakennetta ja yhteisen toiminnan edellytyksiä osana maakunta- ja sote-uudistusta.

Maakuntaliitto ja kuntayhtymät hankkivat työn tueksi selvityksen maakunnan keskussairaalapalveluista sote-palveluiden kehittämiseen erikoistuneelta Nordic Healthcare Group Oy:ltä (NHG). Selvityksen teki NHG:n kehitysjohtaja Paulus Torkki yhdessä kuntayhtymien johdon, ylilääkärien ja asiantuntijoiden kanssa.

Kuntayhtymien johto ja asiantuntijat kävivät läpi selvityksen ensimmäisiä luonnoksia NHG:n edustajan kanssa vuodenvaihteessa.

– Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että vaativan sairaanhoidon ammattilaiset tekevät valmistelun keskussairaalapalveluitten muuttamiseksi maakunnan yhteiseksi toiminnaksi ja että päätöksentekijät ja johto tukevat työtä. Näin päästään eteenpäin sote-palvelujen haastavimman kokonaisuuden valmistelussa, sanoo Essoten johtaja Risto Kortelainen.

– Sairaalat tarvitsevat toisiaan. Maakunnan pitkät etäisyydet ja vesistöisyys on vahva peruste kahden toimintayksikön keskussairaalapalveluille, Panu Peitsaro sanoo.

Joillakin erikoisaloilla keskussairaalat tarvitsevat yhteistoimintaa Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ja Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueen muiden keskussairaaloiden kanssa.