Infotilaisuudet kaupunkirakenneselvityksestä poikivat monipuolista palautetta ja kysymyksiä

31.05.2018

Mikkelin kaupunkirakenneselvitysesitys ja sen pohjalta järjestetyt asukkaiden infotilaisuudet herättivät kiinnostusta mikkeliläisten keskuudessa. Enimmäkseen koulu- ja päiväkotiverkkoon keskittyvä kaupunkirakenneselvitysesitys julkistettiin 7.5.

Avoimia infotilaisuuksia järjestettiin 14.–24.5. Suomenniemellä, Lähemäellä, Urpolassa, Kalevankankaalla, Sairilassa, Rantakylässä, keskustassa ja Anttolassa.

Suomenniemellä toivottiin pienistä kouluista Mikkelin vahvuutta

Suomenniemellä järjestetyssä infotilaisuudessa nousi asukkaiden puolesta esiin muun muassa resurssien jatkuvuus koululle ja koulukuljetusten ja koulupäivien inhimillinen kesto. Erityiseen suunnitteluun halutaan pienimpien oppilaiden koulupäivät. Toimintaan kaivattiin pitkäjänteisyyttä ja pienistä kouluista ehdotettiin Mikkelin vahvuutta.

Lähemäellä kuultiin uuden aluekoulun suunnitelmista

Lähemäellä keskustelussa nousi esiin oppilaiden koulumatkan piteneminen Lähemäen aluekouluun. Huomio kiinnittyi myös kiinteistön suunnitteluun ja sisäilmaongelmien ehkäisemiseen. Uuden koulun kaavoitus on jo käynnissä ja ison koulun suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lähemäen nykyisen koulun mahdolliinen purkaminen myös kyseenalaistettiin, mutta toisaalta muistutettiin, että koulussa on ollut paljon remontteja.

Urpolan iso aluekoulu mietityttää, mutta saa myös kiitosta

Urpolassa kerrattiin, että tällä hetkellä kolme luokkaa on väistötiloissa. Tilaisuudessa tuli esiin, että vaikka uusi aluekoulu on peräti 850 oppilaan kokonaisuus, palvelee se paremmin nykyisiä opetussuunnitelmia. Kaupunki sai kiitosta, että lapsiin tullaan panostamaan merkittävällä tavalla. Toisaalta kyseltiin, mistä syntyy säästöjä, jos terveitä pieniä kouluja lakkautetaan, kun kuljetuskustannukset lisääntyvät.

Kalevankankaalla heräsi ihastjärveläisten huoli

Kalevankankaalla esiin nousi huomio, että maaseudun oppilasmäärän vaihtelua ei ole otettu huomioon. Ihastjärven koulun lakkauttamisesta ja oppilaiden lähettämisestä Kalevankankaalle ollaan huolissaan koulukuljetustenkin suhteen. Kylien autioitumista harmiteltiin, mutta toisaalta kiiteltiin, että lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus terveeseen ympäristöön. Keskustelijat painottivat myös, että Ihastjärven koululla on vilkasta iltatoimintaa, eikä rakennusta ole järkevää purkaa.  

Sairilassa nousi esiin rahulalaisten talkoohenki

Sairilassa hyökättiin ”maaseudun tappamista” vastaan; elinvoimaa kaivataan myös maaseudulle. Esiin nousivat Rahulan sisäilmaongelmien ratkaiseminen ja koulukuljetukset. Myös tiestön kuntoon kiinnitettiin huomiota. Rahulan kylän väki on valmiina tekemään talkoilla kouluun tarvittavat korjaukset.

Rantakylässä monipuolista keskustelua alueiden vetovoimasta

Rantakylässä kerrattiin, kuinka alueen oppilasmäärä on nousussa. Keskusteluissa painotettiin, että koulujen ja alueiden kehittäminen pitkällä aikajänteellä on tärkeää. Opettajien, kouluhenkilökunnan ja muiden käyttäjien ääni on otettava huomioon koulukiinteistöjen suunnittelussa ja kehittämisessä. Alueiden markkinointiin kaivattiin panostusta, sillä lapsiperheiden muuttaminen on toivottavaa. Kaupunkirakenneselvityksestä tiedottamiseen olisi myös kaivattu enemmän panostusta. Toivottiin myös pulla- ja kahvitarjoilua tilaisuuksiin.

Keskustassa työryhmä sai kritiikkiä

Keskustassa toivottiin, että vanhemmilla olisi helposti mahdollisuus valita lapselleen koulu. Myös koulureittien turvallisuuden arviointi mietitytti. Mikkelin opetus ja koulutus sai kehuja ja selvitystä pidettiin onnistuneena, mutta toisaalta hämmentävänä, koska se sisältää terveiden koulurakennusten lopettamista opetuskäytöstä. Tilannetta, että koulut jaotellaan terveisiin ja sisäilmaongelmaisiin pidettiin vaikeana; kategorisesti ei voi sanoa, että jokin koulu on hyvä ja jokin huono. Tämä jaottelu herätti kritiikkiä työryhmää kohtaan. Lisäksi esiin nousi ajatus, voisiko keskustasta siirtyä oppilaita kyläkouluihin tai kaupunginosiin. Rouhialan koulun alasajoa ja sen yhdistämistä Päämajakouluun myös kritisoitiin.

Anttolassa halutaan selvittää vielä mahdollisia sisäilmaongelmia

Anttolassa mietittiin koulukuljetusten kustannuksia ja sitä, miksi sisäilmaongelmat ovat lisääntyneet. Anttolan yhtenäiskoulun kunnostamisen tilannetta kartoitettiin. Lisäksi Anttola-talo pitäisi tutkia mahdollisten sisäilmaongelmien vuoksi. Kaupunkirakenneselvitysesitykseen sisältynyt seniorikortin muuttaminen eläkeläiskortiksi sai kannatusta.