Jätehuoltomääräykset astuneet voimaan

Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta on 20.8.2015 hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset ja ne ovat tulleet lainvoimaisiksi 27.11.2017.

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa koko Mikkelin kaupungin alueella ja kumoavat vanhat 2010 jätehuoltomääräykset.

https://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/johto-ja-ohjesaannot/mikkelin-kaupungin-jatehuoltomaaraykset