Jätehuoltomääräykset astuneet voimaan

05.12.2017

Mikkelin kaupungin rakennuslautakunta on 20.8.2015 hyväksynyt uudet jätehuoltomääräykset ja ne ovat tulleet lainvoimaisiksi 27.11.2017.

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa koko Mikkelin kaupungin alueella ja kumoavat vanhat 2010 jätehuoltomääräykset.

https://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/johto-ja-ohjesaannot/mikkelin-kaupungin-jatehuoltomaaraykset