Juvantien liikenneturvallisuutta parannetaan

22.08.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki parantaa Juvantien kevyen liikenteen olosuhteita ja liikenneturvallisuutta. Juvantien työt liittyvät laajempaan Juvantien liikenneturvallisuutta ja erityisesti kevyen liikenteen olosuhteita parantavaan hankkeeseen. Valtatie 5:n parantamishankkeen yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset Juvantien pohjoispäähän. Valtatien hankkeen valmistuttua Viitostielle liitytään Juvantieltä uuden Kinnarin eritasoliittymän kautta. Liittymäalueelle tulee rakennettavaksi kaksi kiertoliittymää.

Juvantien ja Tuppuralankadun liittymässä parannetaan liikennevalojen toimivuutta, tehdään kaistajärjestelyjä ja rakennetaan keskisaarekkeita suojateiden yhteyteen. Liikennevalot ja liikennevalokoje uusitaan kokonaisuudessaan. Uusiin liikennevaloihin tulee varaus myös joukkoliikenteen ja hälytysajoneuvojen etuisuuksille. Liittymässä tehdään väliaikaisia liikenteenohjaustoimenpiteitä ja myöhemmässä rakentamisvaiheessa myös linja-autopysäkkien paikkoja joudutaan väliaikaisesti siirtämään.

Rakennustyön aikana Juvantien pohjoispuolinen kevyen liikenteen väylä on poistettu käytöstä rautatiesillan ja Lähemäenkadun väliltä. Työt aiheuttavat väliaikaista haittaa myös ajoneuvoliikenteelle. Työt jatkuvat syksyn mittaan vielä Launialankadun ja Oravinkadun välisellä osuudella. Kohteessa kavennetaan Juvantien ajoradan leveyttä 7,5 metriin, parannetaan kuivatusta, rakennetaan keskisaarekkeita ja uusitaan suojateitä. Näin saadaan nykyiset Juvantien ylileveät ja turvattomat suojatiet poistettua ja pienennettyä Juvantien ajonopeuksia. Työn yhteydessä tien valaistus uusitaan kokonaisuudessaan rakentamisosuudelta.

Urakoitsijana kaupungin hankkeilla toimii YIT Infra Oy ja liikennevalojen osalta ESE Tekniikka Oy. Valtatien 5:n hankkeen urakoitsijana toimii Destia Oy. Urakoitsijat vastaavat työn aikaisista liikenteenjärjestelyistä. Työt haittaavat Juvantien sujuvuutta ja autoilijoiden toivotaan ottavan tämä huomioon ja käyttävän mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Viitostien ja matkakeskuksen kiertoliittymän kautta kulkevia reittejä.