Kaksi Kunteko-palkintoa Mikkeliin

20.11.2019

Artikkelin kuva

Kuntatyön kehittämistä juhlistetaan 20. marraskuuta Kunteko-gaalassa Helsingissä. Gaalassa myönnetään yhteensä 41 palkintoa kuntatyöpaikoille ja -työntekijöille, jotka ovat parantaneet työelämän laatua ja palveluja vaikuttavasti. Mikkelistä palkitaan kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut sekä elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen.

Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut palkitaan Innostavat teot – sarjassa. Ruoka- ja puhtauspalvelut ovat kehittäneet toimintamallin toiminnan sisäisen laadun systemaattiseen seurantaan ja kehittämiseen. Laatukierroksilla kiinnitetään huomiota mm. oikeiden sopimustuotteiden hankintaan sekä sovittujen työvälineiden ja – menetelmien käyttöön.

Laatukierrosten avulla on parannettu tuotettavan palvelun kokonaislaatua ja henkilöstön osaaminen on kasvanut. Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu on myös lisääntynyt, kun havaittuihin epäkohtiin on puututtu aiempaa systemaattisemmin. Laatukierrosten tekijät ja työyksiköiden henkilöstö ovat jo käyntien aikana yhdessä miettineet keinoja toiminnan kehittämiseen ja positiivinen kehittämisote on edelleen jatkunut.

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen palkitaan oman työnsä sankarina. Oman työn sankarit -sarjassa palkitaan valtakunnallisesti kymmenen yksittäistä työntekijää, jotka ovat innokkaasti ja esimerkillisesti kehittäneet omaa ja työyhteisönsä työtä. Launonen vastaa työssään Mikkelin seutukirjaston ja Mikkelin kansalaisopiston toiminnasta sekä osallisuuden kehittämisestä.

Palkinnot jakaa KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan työntekijäjärjestöjen yhteinen kunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020.

– Kunta-alalla kehitetään jatkuvasti, mutta tämä näkyy harvoin uutisissa. Palkitsemisilla ja gaalalla halusimme jakaa innostavia käytäntöjä ja nostaa hyvää kuntatyötä esille, sanoo Kuntekon ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

– Työn tekemisen tavat ovat muutoksessa, ja myös kunta-alalla on tartuttu tähän aktiivisella kehittämisellä. Kunnissa tehdään merkityksellistä työtä, josta on syytä olla ylpeä.

Kunteko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKO:n, KoHo:n ja JAU:n yhteinen valtakunnallinen hanke, joka on viiden vuoden ajan tarjonnut kehittämisapua kuntatyöpaikoille sekä tehnyt hyvää kuntatyötä näkyväksi. Ohjelman päärahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoa ruoka- ja puhtauspalvelujen innostavasta teosta: https://www.kunteko.fi/katso/1015