Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee itäisen Mikkelin päiväkotiasioita

21.09.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 24.9. Tikanpellon päiväkodin hankesuunnitelmaa.

Kaupungin tilapalveluiden mukaan Tuppuralassa sijaitsevan Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus ei ole kannattavaa. Kiinteistö sisältää riskirakenteita ja talotekniikka on jo käyttöikänsä päässä. Myös muiden rakenteiden osalta kiinteistö vaatii laajaa uusimista.

Hankesuunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisuus, että päivähoitoa itäisessä Mikkelissä keskitettäisiin samaan suureen yksikköön. Uusi päiväkoti voisi sijaita Launialan koulurakennuksessa, mikäli koulu lakkautetaan ja rakennus on riittävän hyvässä kunnossa tai uudessa päiväkodissa Launiala-Tikanpelto-alueella. Vaihtoehtona on myös uudisrakennuksen sijoittaminen Peitsariin, Lähemäelle tai yksityisten päiväkotien kapasiteetin lisääminen.

Päätösehdotus on, että itäisen alueen uusi päiväkoti tulee korvaamaan hankesuunnitelmassa mainitut nykyiset päiväkodit. Päätöksiä esitetään kaupunkiympäristölautakunnan kautta edelleen kaupunginhallitukselle.

Linkki: Asia lautakunnan esityslistalla