Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.10.2020

12.10.2020

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus kokoontui 12.10.2020 ylimääräiseen kokoukseensa. 

§ Esityslista 

§ 308 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon operointipalveluiden ja kehittämiskumppanin kilpailutus – tarjouspyynnön julkaisu kilpailullisen neuvottelumenettelyn piirissä

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkeli julkaisee hankintamenettelyn sisäisen tarjouspyynnön valmistelutyöryhmän aikaisemmin kaupunginhallituksessa hyväksyttämän suunnitelman mukaisesti.

Lisäksi Petri Pekonen esitti Kirsi Olkkosen ja Pekka Pöyryn kannattamana, että ehtona puhdistamotoimintojen siirrolle operaattorille on se, että vesimaksut eivät nouse nykytasolta, pl. indeksikorotukset. Puheenjohtaja tiedustelu voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti, että tarjouspyynnön rinnalla selvitetään vedenpuhdistamon operointityö omana työnä, millä edellytyksillä onnistuu, mitä maksaa ja mitkä ovat riskit sekä miten operoinnin oman työn rinnalla voidaan uutta vedenpuhdistustekniikkaa hyödyntää myynti-, opetus, tutkimus-, hanke- ja yritysyhteistyönä, tarvitaanko rinnalle konserniyhtiö vai pystyykö esimerkiksi Miksei Oy hoitamaan asiaa. Useista kaupunginhallituksen kokouskeskustelupyynnöistä huolimatta asia on jäänyt hyvin pintapuoliseksi ja tarkemmin selvittämättä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.  Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen.

Merkittiin, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen,​ hankinta-​asiantuntija Ilkka LIlljander ja Vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 310 Kaupunginlakimiehen viran täyttäminen

Kaupunginhallitus valitsee edellä esitetyillä perusteilla kaupunginlakimiehen virkaan Tarja Tarkiaisen.
Vaali on ehdollinen ja Tarkiaisen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 13.11.2020 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.
Lisäksi kaupunginhallitus valitsee varalle Anne Kolarin.

§ 311 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksesta, Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutos

Kirsi Olkkonen ilmoitti olevansa esteellinen. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.5.2020 § 34 tehdyn valituksen johdosta.

§ 312 Kalevankankaan jalkapallohallin nykyisen tekonurmen uusi sijoituspaikka

Kaupunginhallitus päätti, että jalkapallohallin nykyinen tekonurmi asennetaan Rantakylän koulun yhteydessä sijaitsevalle hiekkakentälle.

§ 313 Risto Rouhiaisen ero Energiatyöryhmän jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus myöntää eron Risto Rouhiaiselle ja nimeää Markku Kakriaisen hänen tilalleen.

Pykälissä § 310-313 esittelijänä toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.