Kaupunginhallituksen kokous 28.5.2018

28.05.2018

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28.5.2018 konsernirakenteen tiivistämistä. Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto on laatinut kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä.  Selvitystä kaupunginhallitukselle esitteli konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto.

Mikkelin Jukurit HC Oy:n edustajat kertoivat kaupunginhallitukselle menneestä kaudesta ja kauden 2018–2019 suunnitelmista. Esittelyn jälkeen kaupunginhallitus vahvisti Jukurit HC Oy:n kanssa kumppanuussopimuksen kaudelle 2018–2019 ja totesi, että 16.5.2016 hyväksyttyyn sopimukseen ei ole tarvetta tehdä tarkennuksia aikaisempien muutoksien lisäksi.

Kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan kumppanuussopimuksen myös Porrassalmen Urheilijat -62 ry:n kanssa sarjakaudelle 2018. Tämän sopimuksen taloudellinen arvo on 5 000 euroa.

Mikkelin kaupungin brändi- ja imagotyössä on valmisteltu Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt. Ne sisältävät Mikkelin brändikartan (brändin ydin, persoona, arvomaailma, menestystekijät ja brändin vetovoima), Mikkelin tarinan ja Mikkelin hissipuheen.  Keskustelun aikana kaupunginjohtaja esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Armi Salo-Oksa (kok.) esitti Jyrki Koivikon (kok.) ja Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että tässä vaiheessa hyväksytään Mikkelin kaupungin brändimäärittelyt ja niihin palataan tarkemmin elokuussa. Esityksestä äänestettiin ja Armi Salo-Oksan esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Kaupunginhallitus päätti, että johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja työsuhteet ovat 1.5.2018 alkaen: kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, viestintäpäällikkö, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, johtaja-rehtori, kasvatus- ja opetusjohtaja, johtava rehtori, liikunta- ja nuorisojohtaja, kulttuuri- ja museojohtaja, kaupungininsinööri, johtava rakennustarkastaja, maaseutupäällikkö, pelastusjohtaja, terveysvalvonnan johtaja, vesiliikelaitosjohtaja ja että samalla kumotaan aikaisempi päätös johtavaan ja itsenäiseen asemaan määritellyt viranhaltijat ja työsuhteet 1.5.2018 lukien.