Kaupunginhallituksen päätökset 19.6.

19.06.2018

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus muun muassa sai tiedokseen Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn (ELPO) tulokset 2018 ja totesi tulosten perusteella, että vuoropuhelua kaupungin ja yritysten kesken pitää tehostaa. Hallitus kuuli myös esittelyn Meijän Mikkeli -hankkeesta ja päätti myöntää hankkeelle kehittämisrahaa kaupungin omarahoitusosuuden verran eli 187 500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 250 000 euroa.

Päätökset pykälittäin

§ 268: Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyn tulokset 2018

Etelä-Savon yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola esitteli tuloksia kaupunginhallitukselle.

Suomen Yrittäjien koordinoima ELPO-kysely toteutetaan valtakunnallisesti kahden vuoden välein. Keväällä 2018 kysely tehtiin kahdeksannen kerran.

Vastaajilta pyydetään kokonaisarvosanat elinkeinopolitiikan seitsemästä osa-alueesta ja kokonaisarvosana kunnan elinkeinopolitiikasta kouluarvosana-asteikolla 4 – 10. Osa-alueita ovat elinkeinopolitiikka ja resurssit, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, kunnan viestintä ja tiedottaminen, koulutus ja osaaminen, kunnan hankintapolitiikka, kuntapalvelut ja infrastruktuuri sekä kunnan elinkeinotoimen, elinkeino- tai kehittämisyhtiön tai vastaavan toiminta.

Mikkelissä kyselyyn vastasi 79 yrittäjää. Koko maassa vastaajia oli 5 835.

Yrittäjien antamat arviot Mikkelille ovat hieman laskeneet edellisistä kyselyistä. Nyt kokonaisarvosana oli 6,2, kun se kaksi ja neljä vuotta sitten oli 6,6. Koko maan keskiarvo oli 6,7. Parhaan arvosanan sai Seinäjoki, jonka tulos oli 7,6.

Kaupunginhallitus keskusteli tuloksista ja havaitsi selkeän tarpeen yhteistyön lisäämiseksi.

– Keskustelun aikana tuli ilmi, että on tarve tiivistää vuoropuhelua kaupungin ja yritysten välillä. Linjasimme, että syksyllä 2018 järjestetään elinvoimaa käsittelevä seminaari yhdessä yritysten kanssa, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd).

Linkki  kyselyn tuloksiin (liitetiedosto esityslistan pykälän lopussa)

§ 269: Hankekatsaus

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen kertoi kaupunginhallituksen kehittämisrahoituksella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä resursseista, prosesseista, strategianmukaisuuden arvioinnista sekä seurannasta.

Kauranen esitteli myös käynnissä olevat Mikkelin kaupungin sekä Mikkelin seudun vuonna 2018 kuntarahoittamat hankkeet.

§ 270: Mikkelin kaupunkistrategian strategiset ohjelmat

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti Mikkelin kaupunkistrategian strategisten ohjelmien valmistelutilannetta.

Strategisia ohjelmia on kolme: hyvän elämän ohjelma, kestävän kasvun ohjelma ja elinvoimaohjelma. Kaupunginhallitus käsittelee ohjelmapaperit elokuun kokouksessaan.

§ 271 – 272: Meijän Mikkeli -hanke ja palkattoman virkavapaan myöntäminen Hannu Korhoselle

Projektipäällikkö Hannu Korhonen esitteli kaupunginhallitukselle Meijän Mikkeli -hanketta, jolle haetaan rahoitusta 1.7.2018 alkaen vuoden 2020 loppuun asti. Hanke kytkeytyy Mikkelin kaupunkistrategiaan vuosille 2018 – 2021. Tavoitteena on, että kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. Hankkeella lisätään kaupunkilaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja hyvinvointiinsa. Hanke vahvistaa kolmannen sektorin toimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Toiminnassa sovelletaan kokeilukulttuurin periaatteita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja työikäiset, erityisesti miehet. Päähanke rohkaisee toimijoita uusiin osallistaviin kokeiluihin, muun muassa osallistavaan budjetointiin tai joukkorahoitukseen. Tuensiirtohankkeilla toimintamallia laajennetaan muihin asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja työkykyisyyden kannalta keskeisiin teemoihin.

Hanke on jatkoa Hyvinvoinnin virtaa -hankkeelle.

Hallitus merkitsi tiedoksi hankkeen käynnistymisen ja osoitti kehittämismäärärahoistaan hankkeen omarahoitusosuuden 187 500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 250 000 euroa.

Hallitus myönsi projektipäällikkö Hannu Korhoselle palkattoman virkavapaan hankkeen ajaksi Urpolan koulun luokanopettajan virasta.

§ 273: Ehdollinen irtisanoutuminen konsernitarkastajan virasta ja viran auki julistaminen

Kaupunginhallitus myönsi eron ehdollisena konsernitarkastaja Aleksi Paanaselle ja päätti julistaa viran auki.

Paananen hakee eroa ehdollisena, koska Kuopion kaupunginvaltuusto on valinnut hänet 14.5.2018 virkaan Kuopion kaupungille, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen.

§ 274: Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö, tertiäärilainan korko

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki perii Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiön molempien yhteensä noin 531 000 euron lainojen osalta 3 prosentin korkoa vuosina 2019 – 2020, jonka jälkeen korko on 4 prosenttia.

§ 275: Valtuustoaloite: Mikkelin valtuustostrategia pitää saada käytännöntasolle

Kaupunginhallitus sai tiedokseen talous-​ ja elinvoimapalveluiden selvityksen valtuustoaloitteeseen ja päätti esittää,​ että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen tiedoksi ja loppuunkäsitellyksi.

§ 276: Muut asiat

Muisti-hankkeen tilannekatsaus

Projektipäällikkö Olli-Pekka Leskinen esitteli Muisti-hankkeen suunnittelun tilannetta. Muisti on Päämajataloon sijoittuva sodan ja rauhan elämyskeskus, jonka tavoitteena on olla Mikkelin uusi matkailun vetonaula.

Lisäpykälä § 277: Kaupunginhallituksen lausunto ehdotuksesta Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta

Kaupunginhallitus päätti antaa valmistellun lausunnon.

Lisäpykälä § 278: Kaupunginhallituksen lausunto Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että lausuntoon lisätään seuraava lause: Mikkelin kaupunki korostaa erityisesti lakiluonnoksen 2 §:n kohdan 4 merkitystä.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätietoja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 040 074 5537