Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.2.

11.02.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus päätti palauttaa eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman uuteen valmisteluun. Kaupunginhallitus peräsi tarkempaa selvitystä runkomateriaalivaihtoehdoista sekä valtion mahdollisesta tuesta puurakentamiseen.

Myös Ristiinan lukion lakkautukseen liittyvät kaupunginhallituksen lausunnot Itä-Suomen hallinto-oikeudelle puhututtivat. Kaupunginjohtajan esitykset asiasta tulivat kaupunginhallituksen päätöksiksi äänestysten jälkeen.

Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä päätettiin palauttaa yksimielisesti uuteen valmisteluun. Valtuustoaloitteeseen pyydetään vielä ilmastokoordinaattorin lausunto.

Linkki esityslistaan

§ 42 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asioissa 0050/20/2204 ja 00051/20/2299 (Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen)

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Pekka Pöyryn (kesk.) kannattamana seuraavaa.

"Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 10.1.2020 lähetetyllä lähetteellä, vastaanotettu 13.1.2020, Mikkelin kaupungilta vastausta 9.12.2019 valtuuston päätökseen lakkauttaa Mikkelin Ristiinan lukion toimipiste, vastaukset on pyydetty viimeistään 10.2.2020.

Koska vastaus on mennyt viimeiseen mahdolliseen vastauspäivään, tulee kaupunginhallituksen pyytää vastauksessaan hallinto-oikeutta kiirehtimään asian käsittelyä. Yhteishaun paikat tulee olla yhteisvalintajärjestelmässä 14.2.2020. On tärkeää, että kuntalaisilla on luottamus päätöksentekoon ja päätöksille riittävästi aikaa. On esitetty, että jatkuva haku on mahdollista myös lukio-opiskelijoille, vaikka se on tarkoitettu vain ammattiopistoille. OPH:n edustajan mukaan tämmöisessä erikoisessa tilanteessa tämä on lähinnä käytettävissä oleva reitti. Opiskelijoiden oikeusturvan kannalta tämän tulee olla varma tieto ja kirjallisena kaupunginhallituksen päätöksessä, jos hallinto-oikeuden päätös on valituksen tekijöille myönteinen, tulee lukion paikat olla käytettävissä Ristiinassa, kasvatus- ja opetuslautakunnan 23.1.2020 päätöksen mukaan. Päätöksien tulee perustua varmaan tietoon. Valtuuston päätös 9.12.2019 ei ole lainvoimainen, asiasta on tehty kaksi valitusta hallinto-oikeuteen, yhteishaku alkaa 14.2.

Mikkelin kaupungin tulee tehdä kaikkensa, että päätökset menevät oikein kuntalaisten kannalta, siksi hallinto-oikeuteen tulee laittaa asian käsittelyn ja päätöksien kiirehdintäpyyntö 14.2.2020."

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: Jyrki Koivikko (kok.), Olli Miettinen (kok.), Arto Seppälä (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Mali Soininen (kok.), Soile Kuitunen (sd.)

Kirsi Olkkosen vastaesitys EI: Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Jukka Pöyry (kd. sit.)

TYHJÄ: Jarno Strengell (sd.)

Äänestettiin. Pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi.

Eriävät mielipiteet jättivät Petri Pekonen, Pekka Pöyry ja Kirsi Olkkonen esityksen mukaisilla perusteilla.

§ 43 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asiassa 0039/20/2299 (Mikkelin lukion Ristiinan toimipisteen lakkauttaminen)

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana seuraavaa.

(Esitys on sama kuin § 42).

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Mali Soininen, Soile Kuitunen

Kirsi Olkkosen vastaesitys EI: Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen

TYHJÄ: Jarno Strengell, Jukka Pöyry

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Petri Pekonen, Pekka Pöyry ja Kirsi Olkkonen jättivät eriävän mielipiteen esityksen mukaisilla perusteilla.

§ 44 Otto-oikeus / Lukiokoulutuksen aloituspaikat syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen esitti, että asia ratkaistaan lautakunnan päättämällä tavalla ja asiassa odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Kirsi Olkkonen jätti eriävän mielipiteen.

§ 45 Otto-oikeus / Aloiteluonnos julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella /Suomenniemen aluejohtokunta

Keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Kirsi Olkkosen kannattamana, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeutta, vaan hyväksyy kaupunkiympäristölautakunnan 28.1.2020 tekemän äänestyspäätöksen 10–2, että palvelutaksiliikenne palautetaan Ristiinan Suurlahdentien suuntaan. Perusteluina Strengell esitti: "Tilanteissa, joissa henkilön toimintakyky on rajoittunutta esimerkiksi korkean iän tai liikuntavamman vuoksi, on ymmärrettävää, että lyhyempikin kävelymatka voi olla hankala tai mahdoton. Suurlahdentien ympäristössä on potentiaalisia kutsuliikennepalvelun käyttäjä, joilla etäisyys joukkoliikennereitin varteen on noin 2–3 kilometriä. Kustannuslisäys palvelun palauttamiselle on vuodessa noin 4 000 euroa, jonka hyöty ja käyttöaste voidaan harkita uudestaan tarjouskilpailuiden yhteydessä."

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: Olli Miettinen, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Arto Seppälä, Minna Pöntinen, Jukka Pöyry

Jarno Strengellin vastaesitys EI: Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Jarno Strengell ja Kirsi Olkkonen jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin Strengellin esitys.

§ 46 Vuoden 2019 kunniamerkkien luovuttaminen

Hyväksyttiin.

§ 47 Työllisyystoimikunnan jäsenten nimeäminen ajalle 1.1.2020 – 31.5.2021

Toimikuntaan nimettiin Helena Skopa, Ari Liikanen, Armi Salo-Oksa, Soile Kuitunen, Pekka Pöyry, Arja Väänänen.

§ 48 Tilannekatsaus / Mikkelin kaupungin osallistuminen työllisyyden kuntakokeiluun

Merkittiin tiedoksi.

§ 49 Asemakaavan muutos / Pankala II

Hyväksyttiin.

§ 50 Tuppuralan koulun tulipalo, lisämäärärahaesitys

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että "Lisäksi investointiohjelmaan merkitään tuloksi sama 1 700 000 euroa vuodelle 2020." Hyväksyttiin.

§ 51 Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma

Keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun seuraavilla perusteilla:

"Eteläisen aluekoulun runkomateriaalin valinnassa on puu pidettävä vielä tässä suunnitteluvaiheessa tasavertaisena rakennusmateriaalina betonin kanssa. Puukoulun kustannus- sekä aluevaikutukset on selvitettävä nykyisiä arvioita tarkemmin. Valtion tuki puurakentamisen tukemiseen on myös selvitettävä.

Aluekoulujen rakentamisessa tulee pyrkiä puurakentamisen edistämiseen. Puu on noussut viime vuosina nopeasti esille terveellisenä ja ekologisena rakennusmateriaalina. Suomessa puurakentamisen alalla on pitkät perinteet ja korkea osaaminen. Puurakentaminen osana biotalouden kehittämistä on keskeinen osa Suomen talouden ja työllisyyden hoitoa tulevaisuudessa. Puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset tukevat koko Suomen kehittämistä mitä parhaimmalla tavalla. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä edistetään metsien kestävää käyttöä. Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy kymmeniä vuosia poissa ilmakehästä, tämä tukee ilmastotavoitteitamme.

Nykyisten sisäilmaongelmien hallinta valitsemalla ”hengittävä puu” rakennusmateriaaliksi helpottuu oleellisesti.

Lukuisten tutkimusten mukaan puu- ja hirsitalojen vahvuuksia ovat hyvä äänieristys, viihtyvyys ja kauneus sekä lämminhenkisyys ja kodikkuus verrattuna betoni- ja teräsrakenteisiin. Voisiko puu olla rakennusmateriaalina uusissa aluekouluissamme?"

Pöytäkirjaan liitetään kasvatus-​ ja opetuslautakunnan,​ hyvinvoinnin-​ ja osallisuudenlautakunnan,​ nuorisovaltuuston,​ vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston lausunnot.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA: Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry

Pekka Pöyryn vastaesitys EI: Pekka Pöyry, Jarno Strengell, Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Petri Pekonen

Pekka Pöyryn vastaesitys tuli päätökseksi. 

§ 52 – 54 

Pykälät hyväksyttiin.

§ 55 Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

Keskustelun aikana esittelijä esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun ja asiasta pyydetään vielä ilmastokoordinaattorin lausunto. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätiedot
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
arto.seppala@mikkeli.fi
044 7942208