Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.2.2019

12.02.2019

Artikkelin kuva

Kaupungin investoinneista Rantakylän päiväkodin ja Hänninkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelmat hyväksyttiin. Kalevankankaan jalkapallohalli palautettiin uuteen valmisteluun.

Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää Etelä-Savon Energia Oy:lle luvan myydä omistuksensa Lumme Energia Oy:stä.

Päätökset pykälittäin

§ 68 Mikkelin lukiokoulutuksen hallinnon uudistaminen

Laaja-alaisen työryhmän puheenjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Taina Harmoinen esitteli asiaa kokouksessa. Asia merkittiin tiedoksi.

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti, että "Mikkelin Ristiinan lukion tulee tarjota kaikki, jaksot, kaikkinensa Ristiinassa, säilyä houkuttelevana lukiona Ristiinassa. Mikkelin lukiokoulutus vaatii laaja-alaisempaa tarkastelua Esedun, Xamkin, Yliopistokeskuksen ja maakunnan ja muiden kuntien kanssa. Uudet lukiokoulutuksen OPS:n perusteet julkistetaan 11/2019. Nettilukion toimivuus ja saatavuus on myös selvitettävä jatkossa. Opettajien saatavuus on ollut hyvä, kun on ollut opetustarjontaa yläasteella ja lukiossa. Mikkelin lukio Ristiinassa on tärkeä alueen elinvoiman kannalta, se on myös houkuttanut alueelle uusia asukkaita."

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Kirsi Olkkonen jätti eriävän mielipiteen.

§70 Rantakylän päiväkodin hankesuunnitelma

Hyväksyttiin.

§ 71 Hänninkentän huoltorakennuksen hankesuunnitelma ja tarjouspyyntöasiakirjat

Hyväksyttiin.

§ 72 Kalevankankaan jalkapallohallin hankesuunnitelma ja tarjouspyyntö

Asia palautettiin esittelijän esityksestä uuteen valmisteluun.

§ 73 Kiinteistötoimitustaksa vuodelle 2019

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kiinteistötoimitustaksa hyväksytään liitteen mukaisena astumaan voimaan 1.1.2019.

§ 74 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalveluiden yhtiöittämisestä

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti Soile Kuitusen (sd.) kannattamana seuraavat lisäykset:
1. Kunta-alan työehtosopimusten piiristä siirtyvien työntekijöiden näkökulmasta AVAINTA ry:n työehtosopimus vastaa parhaiten kunta-alan työehtosopimusten sisältöjä. Yhtiössä on siten noudatettava AVAINTA ry:n työehtosopimusta.
2. Osakeyhtiöön siirtymisen yhteydessä työntekijöiden lisäeläketurva on varmistettava. Kuntien (lakiehdotuksen mukaan tulevaisuudessa myös maakuntien) omistamilla osakeyhtiöillä on mahdollisuus liittyä Kevan jäsenyhteisöksi. Liittymällä Kevan jäsenyhteisöksi suunniteltu osakeyhtiö turvaa siirtyvien työntekijöiden eläketurvan omistajille helpoimmalla ja halvimmalla tavalla.
3. Paikallisesti työnantajan/ työnantajien ja työntekijäjärjestöjen välillä on neuvoteltava ja sovittava siirtymäsopimuksesta, jossa tarkemmin sovitaan työnantajavaihdoksen periaatteista ja palvelussuhteisiin kuuluvista yksityiskohdista.
4. Oy:n laadittavaan yhtiöjärjestykseen on otettava kirjaus siitä, että yhtiön osakkeita ei voida myydä ulkopuolisille jos yksikin osakkeenomistajista tätä vastustaa.

Äänestettiin. Pohjaesitys JAA, Strengellin vastaesitys EI.

JAA: Jyrki Koivikko (kok.), Juha Vuori (kok.), Liisa Ahonen (kd.), Minna Pöntinen (vihr.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.)

EI: Jarno Strengell (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Markku Aholainen (sd.)

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

§ 75 Kaupunginhallituksen lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle – Ihastjärven koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Kalevankankaan kouluun

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 76 Etelä-Savon Energia Oy:n omistuksen myynti Lumme Energia Oy:stä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää Etelä-Savon Energia Oy:lle luvan myydä omistuksensa Lumme Energia Oy:stä.

§ 77 Mikkelin asumisoikeus Oy:n lainatakaus

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 79 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite aluejohtokuntien hallinnosta ja sihteerijärjestelyistä

Keskustelun aikana Petri Pekonen (kesk.) esitti Pekka Pöyryn (kesk.) kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja asiaan palataan palvelusuunnitelman ohjausryhmän työn valmistumisen jälkeen.

Äänestettiin käsittelyn jatkamisesta.

Jatketaan JAA, 3 ääntä: Jyrki Koivikko (kok.), Juha Vuori (kok.), Markku Aholainen (sd.) Pekosen vastaesitys EI, 6 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Aholainen (kd.) TYHJÄ 1 ääni: Soile Kuitunen (sd.)

Äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun Pekosen vastaesityksen mukaisesti.

§ 81 Valtuustoaloite Mikkelin tulevaisuuden linjauksista liittyen turvetuotantoon

Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esityksen muotoon:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen ja selvityksen Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Hyväksyttiin.

§ 82 Valtuustoaloite päivähoidon laskujen ulosottoon laittamiskäytännön muuttamiseksi

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§ 83 Valtuustoaloite vuoropysäköintikiellosta

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§86: LISÄPYKÄLÄ: Eron myöntäminen Risto Rouhiaiselle Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:n valtuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Nimivirhe päätöstekstistä korjattiin.

Lisätietoja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen
puh. 040 074 5537