Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.3.2019

12.03.2019

Artikkelin kuva

Kaupunginhallituksen kokouksen päätöksiä 11.3.2019

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan palvelusuunnitelmaa. Käsittely toi kaupunginjohtajan tekemään pohjaesitykseen useampia muutoksia. Pykälän käsittelyn aikana kaupunginhallitus äänesti peräti 14 kertaa.

Muut kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti ja ne koskivat muun muassa Mikkelin kaupungin osallistumista Saimaan alueen ja Järvi-Suomen Peruskirjaan, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimusta, Kattilansillan päiväkodin esisopimusta sekä terveysvalvonnan johtajan viran aukijulistamista.

Esityslista

§ 115 Terveysvalvonnan johtajan viran aukijulistaminen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 116 Kiinteistö Oy Mikkelin Mannerheimintie 30 / koko osakekannan ostaminen
Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä toteutettavaksi edellyttäen, että kaupunginvaltuusto ​myöntää kaupan toteuttamista varten 600.000 euron suuruisen lisämäärärahan. Hyväksyttiin lisäyksellä.

§ 117 Aiemmin vuokrattuna olleiden tonttien myyminen / siirtymäajan säännösten soveltaminen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 118 Kattilansillan päiväkoti, esisopimus Mikalo Oy
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 119 Mikkelin kaupungin osallistuminen Saimaan alueen ja Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland Statement)
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 120 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 121 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2018
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 122 Palvelusuunnitelmassa esitettyjen sopeutustoimenpiteiden vahvistaminen

Äänestykset / muutokset toimenpiteittäin:

1. Yksityisteiden avustukset
Markku Aholainen esitti ja Pekka Pöyryn kannatti, että leikkaus yksityisteiden avustuksesta poistetaan.  Äänestettiin.
pohjaesitys JAA Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Markku Aholaisen vastaesitys EI Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Muutosesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Koivikko, Salo-Oksa ja Vuori jättivät eriävän mielipiteen.

2. Konsernipalvelut: kiinteistöyhtiöiden ja muiden yhtiöiden yhdistäminen
Armi Salo-Oksa esitti ja Jyrki Koivikko kannatti, että säästöä ei hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä, koska ”Mikkelin kaupungin konsernissa olevien kiinteistöyhtiöiden taholta on useaan otteeseen annettu lausunto, että niiden yhdistämisestä ei ole heti saatavissa suoria säästöjä. Arvioiden mukaan yhtiöiden yhdistämisestä tulee fuusioitumisvuonna ennemminkin kuluja kuin säästöjä. Nyt jo on nähty saatavan säästöjä yhtiöiden välisen yhteistyön tuloksena. Säästöjä yhteistyön tiivistämisen avulla on saatavissa jatkossakin ilman fuusioprosessin aloittamista. Pakottamalla yhtiöt yhteen vapaaehtoisen yhteistyön sijaan, saattaa vain vaikeuttaa tilannetta.” Äänestettiin.
Pohjaesitys JAA: Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan vastaesitys EI: Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Pohjaesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Koivikko, Salo-Oksa ja Vuori jättivät eriävän mielipiteen.

3. Otavan yhteispalvelupisteen uudelleen järjestely
Markku Aholainen esitti ja Pekka Pöyry kannatti, että Otavan yhteispalvelupisteen siirrosta kirjastolle luovutaan.
Pohjaesitys JAA Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Markku Aholaisen vastaesitys EI Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)Muutosesitys tuli hallituksen päätökseksi.

4. Teknisenä muutoksena kohtaan ”Lomasuunnittelun tehostaminen (mm. varhaiskasvatus)”: otsikon sulut sisältöineen poistettiin.

5. Liikuntapaikat (sis. Kisakaaren toiminnan)
Esittelijä muutti esitystä siten, että liikuntapaikkakohdasta poistetaan maininta Kisakaaresta ja summa puolitetaan 200.000 euroon (60.000 euroa vuodelle 2020 ja 140.000 euroa vuodelle 2021).
Armi Salo-Oksa esitti ja Juha Vuori kannatti, että liikuntapaikoista leikataan 400.000 euroa ko. ajanjaksona.
Muutettu päätösesitys JAA  Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan vastaesitys EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Esittelijän muutettu päätösesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Koivikko, Salo-Oksa ja Vuori jättivät eriävän mielipiteen.

6. Nuorisotilaverkoston uudistaminen
Markku Aholainen esitti ja Pekka Pöyry kannatti, että Otavan ja Anttolan nuorisotilat yhdistetään koulujen yhteyteen ja kokonaissäästö on 30.000 euroa kohdennettuna vuodelle 2020. Muilta osin selvitetään nuorisotilojen palveluverkko yhdessä nuorten kanssa.
Pohjaesitys JAA Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Markku Aholaisen vastaesitys EI Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Markku Aholaisen vastaesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Koivikko, Salo-Oksa ja Vuori jättivät eriävän mielipiteen.

7. Aluejohtokunnat -> ketterät kumppanuuspöydät
Esittelijä muutti esitystään niin, että aluejohtokuntia koskevasta esityksestä poistetaan maininta kumppanuuspöydästä ja säästö pienennetään 75.000 euroon (12.500 euroa vuosille 2021 ja 2022 ja 50.000 euroa vuodelle 2023).
Armi Salo-Oksa esitti Jyrki Koivikon kannattamana alkuperäistä kaupunginjohtajan esitystä.
Muutettu esittelijän päätösesitys JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salon-Oksan vastaesitys EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Esittelijän muutettu päätösesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Koivikko, Salo-Oksa ja Vuori jättivät eriävän mielipiteen.

8. Kirjastoratkaisu – esimerkiksi apila-malli
Markku Aholainen esitti ja Kirsi Olkkonen kannatti, että kirjastoratkaisussa säästötavoite on 70.000 euroa kohdistettuna vuodelle 2020 ja kirjastojen palveluverkosta ja -rakenteesta tehdään erillinen kehittämisprojekti.
Pohjaesitys JAA Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Markku Aholaisen vastaesitys EI Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Vastaesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

9. Lukion ja muun toisen asteen toimintojen ja rakenteiden kehittäminen; osa suurempaa kokonaisuutta
Esittelijä muutti esitystään siten, että lukion ja muun toisen asteen toimintojen säästötavoite on 150.000 euroa kohdennettuna vuodelle 2022.
Armi Salo-Oksa esitti ja Jyrki Koivikko kannatti, että "Ristiinan lukio lakkautetaan vuonna 2020. Kaikki opiskelijat ja henkilökunta mahtuvat Mikkelin lukion tiloihin ilman lisäkustannuksia. Lisäksi alkuperäisen esityksen mukaisesti yhdistetään Mikkelin etä- ja aikuislukio sekä Otavian Nettilukio. Kehitetään lukioiden sekä korkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Kehittämistyön yhteydessä päätetään aikuislukiokoulutuksen sijoittumisesta konsernissa.”
Esittelijän muutettu päätösesitys JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan vastaesitys EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Esittelijän muutettu päätösesitys tuli hallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

10. Lisäsäästöt lentokentän toiminnasta tarkist. 6/2019
Armi Salo-Oksa esitti ja Jyrki Koivikko kannatti, että lentokentän säästöä ei hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä.
Äänestettiin.
Pohjaesitys on JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan vastaesitys on EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Pohjaesitys on tullut hallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

11. Esittelijä muutti esitystään niin, ettei tuntikehykseen kohdenneta säästöjä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12. Sosiaali- ja terveyspalvelut säästötavoite
Armi Salo-Oksa esittelijä Jyrki Koivikko kannatti, ettei sosiaali- ja terveyspalveluiden säästöä hyväksytä osaksi palvelusuunnitelman esitystä. Perustelu "Kokoomus ei näe realistisena 6 miljoonan euron säästöjä kolmessa vuodessa Essoten toiminnasta ottaen huomioon laskennallisen 2,6 % vuosittaisen sote-kustannusten nousun sekä alueemme vanhenevan väestön. Lisäksi Essote on jo nyt yksi valtakuntamme edullisimmin sote-palveluja tuottavista organisaatioista. Kaupungin omistajaohjausta on tehostettava niin, että Essoten kustannusten nousua on edelleen hillittävä ja palvelurakennetta on tehostettava. Säästöjä ei ole realistista ottaa osaksi palvelusuunnitelmaa, sillä kyseinen asia ei ole kaupunginhallituksen päätösvallan alainen."
Pohjaesitys on JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan vastaesitys on EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Pohjaesitys on tullut hallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

13. Armi Salo-Oksa esitti, Jyrki Koivikko kannatti lisätoimenpiteeksi, että Vanhalan koulu lakkautetaan vuonna 2020 Kalevankankaan koulun kirjaston lopetettua toimintansa. Vanhalan koulun oppilaat mahtuvat Kalevankankaan koulun tiloihin ilman lisätilojen rakentamista. Säästötavoite 160.000 euroa.
Äänestettiin.
Pohjaesitys on JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan esitys EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Pohjaesitys on tullut hallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

14. Armi Salo-Oksa esitti ja Jyrki Koivikko kannatti lisätoimenpiteeksi, että "Sopeutustoimien tuloksena haetaan yhteensä 6 %:n säästövaikutusta henkilöstökustannuksista huomioiden sijaisuudet, määräaikaisuudet ja eläköitymiset. Jos tämä ei riitä, haetaan säästöjä Yhteistoimintalain (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa; https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449) § 4 kautta. Lisäksi esitän, että sopeutustoimien vaikutus henkilöstökustannuksissa on 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2019, 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 sekä miljoona euroa vuonna 2021."
Äänestettiin.
Pohjaesitys on JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan esitys EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

15. Armi Salo-Oksa esitti ja Jyrki Koivikko kannatti lisätoimenpiteeksi, että varhaiskasvatukseen suunnitellut lisäkustannukset vuodesta 2020 alkaen (375 000,00 € vuodessa) siirretään vuodelle 2024 taloustilanteen niin salliessa. Tätä uutta palvelua ei voida laittaa täytäntöön kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi.
Äänestettiin.
Pohjaesitys on JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan esitys EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

16. Esittelijä muutti esitystään niin, että verotulojen tavoitetta korotetaan 1.500.000 eurolla eli yhteensä 8.500.000 euroon.
Armi Salo-Oksa esitti ja Jyrki Koivikko kannatti, että verotulojen lisäystavoite on 7.000.000 euroa.
Äänestettiin.
Muutettu pohjaesitys on JAA Markku Aholainen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Liisa Ahonen (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.) ja Pekka Pöyry (kesk.)
Armi Salo-Oksan esitys EI Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.)
Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.
Kokoomuksen ryhmä jätti eriävän mielipiteen.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystä niin, että "Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että palvelusuunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan hallitukselle kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle viedään tiedoksi vastaava raportointi neljännesvuosittain talouden seurannan yhteydessä. Seurantaan perustuen kaupunginhallitus tarvittaessa päättää toimenpiteistä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Valmistelutoimet käynnistetään välittömästi kaupunginvaltuuston hyväksyttyä toimenpiteet. Hyväksyttyjä toimenpiteitä suositellaan toteutettavaksi ennakoidusti. Henkilöstövaikutustavoitteet ovat velvoittavia vuoteen 2023 mennessä sekä johtamisen toiminnan ja prosessien kehittämisen vaikutukset vuoteen 2021 mennessä." Täydennys päätösesitykseen hyväksyttiin.

§ 123 Kaupunginjohtajan työn arviointi
Asia jäi pöydälle ja käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 18.3.2019 klo 14.00.

§ 125 Valtuustoaloite kansainvälisten perintäyhtiöiden käytöstä luopumiseksi Mikkelin kaupungin konsernissa, osakkuusyhteisöissä ja kuntayhtymissä, joissa Mikkelin kaupunki on mukana
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 126 Valtuustoaloite: Anttolan koulun yhteyteen rakennettavan liikuntasalin tulee olla vähintään koripallokentän kokoinen
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 127 Valtuustoaloite: Lähemäen- ja Urpolan koulujen yhteyteen rakennettavien liikuntasalien tulee olla vähintään koripallokentän kokoisia
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen
puh. 040 074 5537