Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.8.2020

11.08.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus piti syksyn ensimmäisen kokouksensa Helsingissä tiistaina 11.8.2020 syysseminaarin yhteydessä. Kokouksessa päätettiin talousarvioraamista vuodelle 2021.

Esityslista

§ 237 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus antoi eväitä Mikkelin kaupungin edustajille Savonlinnan kaupungin kutsumaan kuulemistilaisuuteen Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä keskussairaaloiden työnjaosta ja toiminnasta. Mikkelin kaupungin edustajina tilaisuudessa ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen. Tilaisuus järjestetään torstaina 13.8.

Kaupunginhallitus totesi, että se kannattaa yksimielisesti Essoten 29.6.2020 tekemää esitystä työnjaosta ja toiminnasta. Kaupunginhallitus pitää esitystä merkittävänä vastauksena Savonlinnan työnjakoon ja toimintaan liittyviin tavoitteisiin, ottaen huomioiden soteratkaisuun liittyvät talouden sopeuttamisen vaateet. Lisäksi Mikkelin kaupunginhallitus esittää, että sotemaakuntajohtajan sijaintipaikka voi olla Savonlinna. Muu sotemaakuntajohto, hallinto ja tukipalvelut tulisi sijoittua tasapuolisesti Etelä-Savon kaupunkeihin työntekijämäärän suhteessa.  

§ 238 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdotti,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 239 Kaupunginvaltuuston kokouksien 18.5.2020 ja 15.6.2020 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta 11.8.2020 kaupunginhallituksen esityslistan päätösesityksen mukaisesti.

§ 240 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuodelle 2020, ja valtuuttaa talouspalvelut valmistelemaan ja lähettämään hakemuksen.

§ 241 Talousarvioraami 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioraamin vuodelle 2021 ja valtuutti talouspalvelut laatimaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Lisätietoja
Arto Seppälä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi