Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.8.2019

12.08.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti ensimmäisen kerran kesätauon jälkeen maanantaina 12. elokuuta.

§ 300 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040, täytäntöönpano

Hyväksyttiin.

§ 301 Saimaan rantayleiskaavan muutos, Valkolan kylä, tila Iida 491-469-1-87

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti Saimaan rantayleiskaavan muutosehdotuksen.

§ 302 Kestävän kasvun ohjelman tilannekatsaus 06/2019

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee kestävän kasvun tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 303 Kalevankankaan jalkapallohalli – vastineet markkinaoikeudelle

Kaupunginhallitus päätti antaa vastineet markkinaoikeudelle.

§ 304 Kalevankankaan jalkapallohalli – Jalon Rakentajat Oy:n oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus päätti hylätä perusteettomana Jalon Rakentajat Oy:n oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 3.6.2019 § 246.

§ 305 Päämajatalon vesikaton uusiminen

Kaupunginhallitus hyväksyi vesikaton korjauksen ja uusinnan tarjouksen: Rkl Avikainen Oy 406 490 euroa (alv 0 %).

§ 306 Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuutti talousjohtajan allekirjoittamaan sen.

§ 307 Mikkelin Ravirata Oy:n osakkeiden hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki merkitsee talousarvion 2019 mukaisesti 68 446 osaketta eli yhteensä 999 996,06 eurolla uusia Mikkelin Ravirata Oy:n osakkeita.

§ 308 Etelä-Savon Energia Oy:n konsernilaina 2019

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Savon Energia Oy:lle konsernilainatarjouksen. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus päättää kokouksessaan 20.8.2019 lainatarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Mikäli Etelä-Savon Energia Oy päättää hyväksyä lainatarjouksen, kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle konsernilainaesityksen hyväksymistä edellä mainituilla lainaehdoilla.

§ 309 Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen toteuttaminen, yhteyshenkilön nimeäminen

Kaupunginhallitus ilmoittaa yhteyshenkilöksi Essoten vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualuejohtajaja ja sote-koordinaattori Niina Kaukosen sekä hänelle varahenkilöksi Pieksämäen kaupungin perusturvajohtaja Paula Tiihosen.

§ 310 Nimeämispyyntö kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmään ja sen sihteeristöön

Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi kaupunginjohtaja Timo Halosen ja varaedustajaksi kaupunginhallituksen jäsenen Soile Kuitusen.

§ 311 MEP Mauri Pekkarinen Mikkelissä 30.8.2019, kutsu keskustelutilaisuuteen

Kaupunginhallitus nimesi edustajiksi Kirsi Olkkosen, Soile Kuitusen, Nina Jussi-Pekan, Aki Kaurasen, Jukka Pöyryn ja Olli Marjalaakson.

§ 312 Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan valinta toimikaudeksi 2019–2020

Kaupunginhallitus päätti nimetä isättömien lasten opintorahaston johtokunnan vuosiksi 2019–2020 sekä määrää johtokunnalle puheenjohtajan.

§ 313 Eron myöntäminen Jaakko Väänäselle kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Jaakko Väänäselle hänen pyytämänsä eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 314 Valtuustoaloite vuoropysäköintikiellosta

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Valtuustoaloitteet § 315, § 317, § 318, § 319 todettiin myös loppuunkäsitellyiksi.

§ 316 Julkisen puurakentamisen lisääminen Mikkelin kaupungissa

Keskustelun aikana Pekka Pöyry (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun täydennettäväksi konkreettisilla toimenpiteillä. Hyväksyttiin.

§ 320 Muut asiat

Mikkelin Yrittäjien 11. Elinvoimaa-seminaari järjestetään työelämätapahtuma SYKE 2019 jatkoksi 5.9.2019 Saimaa-stadiumilla.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.) otti esille keskustelun kerrostalotonttien toteutuneiden kauppojen ja tehtyjen vuokrasopimuksien tilanteesta.

Jukka Pöyry (kd.) toi terveiset Suomenniemen aluejohtokunnan järjestämästä tapahtumasta.

§ 321 Eron myöntäminen Veli Liikaselle kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen (lisäpykälä)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Veli Liikaselle (vihr.) hänen pyytämänsä eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää kaupunkiympäristölautakunnalle uuden puheenjohtajan.

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208