Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.10.2017

04.10.2017

Kaupunginhallituksen päätökset pykälittäin

§96 Työllisyysohjelman seuranta

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi. Kehityspäällikkö Merja Airas ja palvelupäällikkö Helena Skopa pohjustivat asiaa kaupunginhallitukselle.

§97 Tilastointi 2017

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

§98 Talouden seuranta 7/2017 ja määrärahamuutosesitykset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi seurantaraportin 31.7.2017 tilanteesta. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan investointiosan menoihin 2 878 384 euroa ja investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutoksen talonrakennusinvestoinneista aineettomiin hyödykkeisiin 150 000 euroa.

Talousjohtaja Heikki Siira pohjusti asiaa kaupunginhallitukselle.

§99 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä kysymyksistä ja havainnoista sekä kuvaukset toimenpiteistä, joihin aiotaan ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

§101 Asemakaava ja asemakaavan muutos / Tikkala, Syväniementie 2

Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin 35. kaupunginosan (Tikkala) korttelin 2 osaa koskevan asemakaavan muutoksen ja Tikkalan aluetta koskevan asemakaavan / Syvänniementie 2.

§102  Yhteistyösopimus Mikkelin Kampparit ry:n kanssa kausille 2017-2018 ja 2018-2019

Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin ja Kampparit ry:n välisen yhteistyösopimuksen kaksivuotisena kausille 2017 – 2019 ja että sopimuksen arvo on 10 000 euroa vuodessa sekä oikeuttaa liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattilan tekemään yhteistyösopimuksen.

Sopimussumma maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

§103 Etelä-Savon koulutus Oy:n tytäryhtiön perustaminen                     

Pekka Pöyry (kesk.) ja Jarno Strengell (sd.) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta.

Etelä-Savon koulutus Oy:n Arja Seppänen pohjusti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy konsernirakenteen muutoksen, joka koskee Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön KasvuEsedu Oy:n perustamista.

§104 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle luonnoksesta maakuntaohjelmaksi 2018 – 2021

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään liitteen mukaiseen muotoon, jonka kaupunginhallitus hyväksyi.

§105 Muut asiat

Tekninen johtaja Jouni Riihelä informoi kaupunginhallitusta kahdesta asiasta:
-museostrategian valmisteluaikataulu ja taidemuseon tilanne
-Kalevankankaan alueen kehittäminen   

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537