Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.1.

21.01.2020

Artikkelin kuva

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpanosta. Päätöksiä tehtiin myös muun muassa Mikkelipuistoyhdistyksen kumppanuussopimuksesta, Urpolan koulun väistötiloista, kesätyöstä ja asemakaavamuutoksista. Valtion virastotalon korttelin asemakaava palautettiin uuteen valmisteluun.

Linkki esityslistaan

§ 6 – 7

Pykälät merkittiin tiedoksi.

§ 8 – 12

Pykälät hyväksyttiin.

§ 13 Asemakaavan muutosehdotus / Valtion virastotalon kortteli

Keskustelun aikana Pekka Pöyry (kesk.) esitti Olli Marjalaakson (kok.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Esitys hyväksyttiin.

§ 14 Asemakaavan muutosehdotus / Valtion virastotalo / maankäyttösopimus

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

§ 15 Asemakaavan muutosehdotus / Vankilan myymälä

Hyväksyttiin.

§ 16 Asemakaavan muutosehdotus / Vankilan myymälä / maankäyttösopimus

Hyväksyttiin.

§ 17 Urpolan koulun väistötilaratkaisu 2020

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) teki kaksi erillistä muutosesitystä:
– Mikkelin kaupungin konsernin sisällä tapahtuvissa kiinteistö- ja toiminnallisissa muutoksissa huomioitaisiin kalusteiden uudelleenkäyttö, vältettäisiin kunnossa olevien kalusteiden poisto ja uusien kalusteiden hankinta. Välttämällä turhia hankintoja, säästetään rahaa ja luontoa.
– Urpolan koulun opiskelija- ja tilamäärä kaksinkertaistuu 2023 sekä henkilöstömäärän tarve lisääntyy, joten nykyisille Urpolan koulun muun muassa siivous-, ruokahuolto-, vahtimestari- ja toimistotyöntekijöille tulisi mahdollisuuksien mukaan väistötilojen ajaksi löytää Mikkelin kaupungin konsernista tai Xamkin kampusalueelta työtä, jotta osaavaa työvoimaa olisi saatavilla myös uuden Urpolan koulun avautuessa 2023.

Arto Seppälä (sd.) kannatti ensimmäistä Jarno Strengellin esitystä. Esitys hyväksyttiin.

Jälkimmäistä Jarno Strengellin esitystä ei kannattanut kukaan, joten se raukesi.

§ 18 Lisämäärärahaesitys kiinteistön 491-2-6-100 ostamiseen / Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hyväksyttiin. Pykälän aikana puheenjohtajana toimi Kirsi Olkkonen (kesk.), koska puheenjohtaja Arto Seppälä oli esteellinen (Essoten hallituksen jäsen).

§ 19 16.12.2019 päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpano

Keskustelun aikana Jarno Strengell teki kolme erillistä muutosesitystä:
1. Yhteistoimintaneuvotteluiden neuvottelutuloksen täytäntöönpanoon ei kuulu työntekijän irtisanominen.
2. Koulujen iltapäivätoiminnan maksuihin ei tehdä 10 prosentin tarkastusta/korotusta, koska se lisää lapsiperheiden menoja.
3. Koulujen liikuntatiloja ei muuteta maksulliseksi, sillä se nostaa suoraan harrastajien jäsenmaksuja ja näin vaikeuttaa muun muassa lasten harrastusmahdollisuuksia.

Koska kukaan ei kannattanut esityksiä, ne raukesivat.

Minna Pöntinen (vihr.) esitti Jarno Strengellin kannattamana, että toimenpiteistä poistetaan vuosiviikkotuntivähennys. Äänestettiin. Annettiin 7 jaa ääntä, 3 ei ääntä.

Pohjaesitys JAA: Armi Salo-Oksa (kok.), Jukka Pöyry (kd. sit.), Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.)

Pöntisen vastaesitys EI: Jarno Strengell (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Arto Seppälä (sd.)

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Minna Pöntinen jätti eriävän mielipiteen: "Koska Mikkelissä on jo tehty isoja rakenteellisia muutoksia koulutuksen suhteen, ei ole enää perusteltua vaikuttaa peruskoulujen opetuksen sisältöön vuosiviikkotunteja vähentämällä."

Esittelijä muutti esitystä niin, että seudullisessa ympäristöpalveluissa suunnitelluista henkilöstövähennyksistä luovutaan ja seudun kuntien kanssa neuvotellaan palvelumaksujen tason korotuksesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä esitti, että aluejohtokuntien osalta poistetaan tekstistä sana "yhdistyspohjalta", koska neuvottelut ovat vasta käynnissä uudesta aluejohtokuntien toimintamallista. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä tarkensi esitystä niin, että hyötyeläinten omistajien sairasmatkasubventioista luopumisesta neuvotellaan seudun kuntien kanssa, huomioiden, ettei eläinten terveyttä saa vaarantaa kohtuuttomilla kustannuksilla. Muutettu esitys hyväksyttiin. 

Esittelijä muutti esitystä niin, että luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin jne. kohdistuvat toimenpiteet huomioidaan hallintosäännön päivittämisessä ennen vuoden 2021 kuntavaaleja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 – 24

Pykälät hyväksyttiin.

§ 25 Kumppanuussopimus Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa

Keskustelun aikana Petri Pekonen esitti Jyrki Koivikon kannattamana, että sopimus hyväksytään esitetyssä muodossa, mutta samalla selvitetään kaupungin puistotekijöiden työn kohdentamista Mikkelipuiston alueelle.

Äänestettiin. Pohjaesitys on jaa, Pekosen esitys on ei.

Pohjaesitys JAA: Arto Seppälä, Jukka Pöyry, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Jarno Strengell

Pekosen vastaesitys EI: Petri Pekonen, Armi Salo-Oksa, Jyrki Koivikko, Mali Soininen

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Kirsi Olkkonen oli esteellinen (aikaisemmin yhdistyksen toiminnanjohtaja) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 26 Farmari Suomen maatalousnäyttelyn järjestäminen Mikkelissä vuonna 2020

Hyväksyttiin.

§ 27 Saimaa ilmiö – Savonlinnasta Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Asia jätettiin pöydälle.

§ 28 Edustajan nimeäminen Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 -hankkeen ohjausryhmään

Nimettiin strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.

§ 29 Edustajien nimeäminen YT-neuvottelukuntaan 2020–2021

Nimettiin Arto Seppälä, Pekka Pöyry ja Mali Soininen.

§ 31 Yhteenveto ja selvitys Mikkelin kaupunkiorganisaatioon kohdistuneista väitteistä rakenteellisesta korruptiosta

Merkittiin tiedoksi. Lue lisää täältä (klikkaa linkkiä).

Lisätietoja
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
arto.seppala@mikkeli.fi
044 794 2208