Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.6.2019

04.06.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan itäisen aluekoulun paikasta, Kalevankankaan jalkapallohallin rakentamisesta sekä useammasta asemakaavamuutoksesta. Tilapäisen valiokunnan asettamisesta ei päätetty, vaan asia jätettiin pöydälle, sillä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) on 3.6.2019 jättänyt eroanomuksen kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta sekä kaupunginvaltuuston jäsenyydestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk).

Esityslista

§ 238 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Hyväksyttiin.

§ 239 Vaalijalan kuntayhtymän ajankohtaiset aiheet

Merkittiin tiedoksi. Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 240 Eron myöntäminen Mali Soiniselle kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Hyväksyttiin.

§ 241 Mikkelin kaupungin 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelia 17 koskeva asemakaavan muutos / vankilan myymälä

Hyväksyttiin.

§ 242 Mikkelin kaupungin 5. kaupunginosa (Nuijamies) / Nuijamiehen asuinalue osa II

Hyväksyttiin.

§ 243 Mikkelin kaupungin 4. kaupunginosan (Kaukola) osaa korttelia 28 sekä katualueita koskeva asemakaavan muutos / Runeberginaukio 1

Hyväksyttiin.

§ 244 Mikkelin kaupungin 11. kaupunginosan (Urpola) korttelia 16 koskeva asemakaavan muutos / Urpolan koulu

Hyväksyttiin.

§ 245 Tontin 491-21-10-5 myyminen / Asunto Oy Siekkilän Sato

Hyväksyttiin.

§ 246 Kalevankankaan jalkapallohalli, urakkatarjouksen hyväksyminen ja aloituslupa

Kaupunginhallitus hyväksyy Kalevankankaan jalkapallohallin edullisimman KVR-urakkatarjouksen: Saltex Oy, 4 140 000 euroa (alv 0 %).

Kaupunginhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa tilapalvelut solmimaan urakkasopimuksen edellä hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa normaalein sopimusehdoin. Jalkapallohalli toteutetaan ilman pesu- ja pukuhuonetiloja, jolloin päivitetty kustannusarvio myönnetyn liikuntapaikka-avustuksen jälkeen on 3,72 miljoonaa euroa. Talousarviossa hankkeelle on varattu yhteensä 3,79 miljoonaa euroa.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

Hyväksyttiin.

§ 247 Norpanhovin päiväkoti, Anttola

Hyväksyttiin.

§ 248 Itäisen aluekoulun sijainti

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) teki seuraavan muutosesityksen:

"Itäisen koulun paikka on nykyisen Lähemäen koulun viereinen hiekkakenttä. Lähemäki on keskeisemmällä paikalla kuin Peitsari, Lähemäen ympärillä on Peitsari, Saksala, Tuppurala, Launiala ja Lähemäen ympäristö.

Lähemäen hiekkakenttä on pohjaltaan rakentamiseen soveltuva sekä koulurakennukselle, välituntipihalle ja parkkipaikoille riittävän iso ja avara, Peitsarin koulun ympäristö on isolle koululle ja oppilasmäärälle ahdas.

Jos uusi koulu rakennetaan Lähemäen hiekkakentälle, voidaan vanhan Lähemäen koulun tilalle rakentaa uusi hiekkakenttä. Näin alueen liikuntamahdollisuudet asukkaiden ja koululaisten osalta pysyvät ennallaan.

Lähemäen koulun viereisen hiekkakentän muuttaminen koulurakennusalueeksi edellyttää kaavamuutosta. Koulupaikan päätös ei voi kuitenkaan pohjautua sille pelolle, että Lähemäen hiekkakentän muuttaminen koulualueeksi voisi saada aikaan kaavamuutosvalituksia. Kyse on koulusta, joka rakennetaan alueen lapsille vuosikymmenien ajaksi, päätös pitää olla huolellinen, perusteltu eikä vain poliittisen kiireen aikaansaama.

Jarno Strengell on asunut lapsuuden Peitsarissa ja käynyt ala-asteen Lähemäen koulussa, joten esitys pohjautuu myös alueen asukkaan ja opiskelijan kokemuksiin, jonka perusteella paras paikka uudelle koululle on Lähemäen hiekkakenttä."

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Hyväksyttiin. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen edellä mainituilla perusteilla.

§ 249 Otto-oikeus/Tontin 491-31-100-1 vuokraaminen, Orijärven rantatie 1

Hyväksyttiin.

§ 250 Veej’jakaja Ry:n vuoden 2019 maksuosuus

Hyväksyttiin.

§ 251 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Asia poistettiin listalta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) on 3.6.2019 jättänyt eroanomuksen kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta ja kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

Asia valmistellaan uudelleen 10.6.2019 kokoukseen.

§ 252 Valtuustoaloite: Kaupungin kiinteistöjen vuokrajärjestelmän uudistaminen

Hyväksyttiin.

§ 253 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2018

Hyväksyttiin.

§ 254 Muut asiat

Kaupunginhallitus keskusteli konserniyhtiöiden omistajapoliittisista linjauksista.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen, puh. 040 834 3826