Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.2.2019

04.02.2019

Artikkelin kuva

Kaupunginhallituksen kokouksen päätöksiä 4.2.2019

Linkki kaupunginhallituksen esityslistaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupungin uuden brändin, jota on valmisteltu keväästä 2017 saakka.  Anttolan kouluhanke etenee.

Mikkelin Matkailu Oy:n osalta äänestettiin. Kaupunginhallitus päätti antaa omistajaohjeeksi Mikkelin Matkailu Oy:lle olla toteuttamatta toiminnan laajentamista Mikkelipuistoyhdistys ry:n osalta.

Kokouspäätökset pykälittäin:

§ 51 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2019

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja esitti, että kaupunginhallitus antaa omistajaohjeeksi Mikkelin Matkailu Oy:lle olla toteuttamatta toiminnan laajentamista Mikkelipuistoyhdistys ry:n osalta.

Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen kannattamana, että Mikkelin Matkailu Oy:lle annettiin ohjeeksi
– Mikkelin Matkailu Oy ottaa Mikkelipuistoyhdistyksen ry:n vastuut / velat vastattavaksi
– Mikkelin Matkailu Oy saneeraa ja ulkoistaa siirtyvät liiketoiminnat
– Mikkelin Matkailu Oy pyörittää ja kehittää puistoalueet ja tapahtumia
– kaupunki sitoutuu limiittiluottoon / pääomittamiseen Mikkeli Matkailu Oy:lle, noin 350.000 – 400.000 euroa
– koska Mikkelipuisto on olennainen osa Mikkelin matkailun ja mainekuvan kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta.

Äänestettiin.

Kaupunginjohtajan esitys JAA 6 ääntä. Markku Aholainen (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Petri Pekonen (kesk.), Jaakko Väänänen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Jarno Strengell (sd.)
Jyrki Koivikon esitys EI 4 ääntä. Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.), Olli Miettinen (kok.) ja Liisa Ahonen (kd.)

Kaupunginjohtajan esitys tuli päätökseksi.

Jyrki Koivikko, Mali Soininen ja Olli Miettinen jättivät eriävän mielipiteen.

§ 52 Mikkelin Matkailu Oy:n pyyntö lainan takaisinmaksusta

Asia poistettiin listalta.

§ 53 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi.

§ 54 Kumppanuussopimus Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:n kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen mukaisesti.  

§ 55 Brändikirjan hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupungin brändikirjan.

§ 56 Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) ja 6. kaupunginosan (Kirjala) / Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutos 

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 57 Luonterin rantayleiskaavan muutos / osa tilasta Syvälahti 491-483-6-104, Piekälänsaari 

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 58 Metso –kohteiden liittäminen suojeluohjelmaan ja Ylä-Säynätjärven ranta-alueen lisääminen suojeluohjelmaan

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki jatkaa ELY-keskuksen kanssa neuvotteluja METSO –kohteiden liittämisestä suojeluohjelmaan.

§ 59 Anttolan koulu, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa 

Kaupunginhallitus hyväksyy Anttolan koulun kokonaistaloudellisesti edullisimman Suomen Hoivatilat Oy:n tarjouksen, kokonaispistemäärä 90,046 pistettä.

Lisäksi kaupunginhallitus myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa vuokraus- ja käyttöpalveluiden palvelupäällikön allekirjoittamaan toimittajan kanssa esisopimuksen sekä vuokrasopimuksen tarjouspyynnössä määritetyin sopimusehdoin.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksilla.

§ 60 Kulttuurista elinvoimaa – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

Päätösesitys hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että Mikkelin kaupunki on mukana edellyttäen, että myös muut tahot osallistuvat esitetyllä mallilla. Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi yhteyshenkilöksi kulttuuripäällikkö Susanna Latvalan ja ohjausryhmän jäseneksi kaupunginjohtaja Timo Halonen.

§ 61 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Otavian vuoden 2016 valtionosuuksia koskevasta valituksesta

Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 62 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoitus ja siihen liittyvien palveluiden 2016 – 2020 puitesopimukseen 

Asia jätettiin pöydälle yksimielisesti.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen
puh. 040 074 5537