Kaupunginhallituksen päätöksiä 9. syyskuuta

10.09.2019

Artikkelin kuva

Kokouksen aluksi Saimaa Stadiumi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Niemi esitteli Saimaa-stadiumin toimintaa. Kaupunginhallitus ohjeisti vuoden 2020 talousarvion valmistelua. Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti muun muassa Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun korjaustöistä ja Suur-Savon Sähkön osakkeiden ostamatta jättämisestä.

Esityslista

§ 350 Rantakylän yhtenäiskoulun kivikoulun korjaustyöt 

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti seuraavan täydennyksen: "Lisäksi korjaussuunnittelun aikana selvitetään oppilaille ja henkilökunnalle terveyshaittoja aiheuttavan kivikouluosan kokonaan purkaminen ja uudelleen rakentaminen, joko nykyiseen paikkaan tai vaihtoehtoisesti koulutontin muuhun osaan. Selvitysten ja tarkempien kustannuslaskelmien jälkeen päätetään vaihtoehdon 1 korjausrakentamisesta tai vaihtoehdon 3 uudisrakentamisesta. Päätös tehdään vuoden 2020 talousarvion yhteydessä." Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen.

Hyväksyttiin.

§ 351 Asemakaavan muutos / Sairaalan pohjoisosa

Merkitään, että Arto Seppälä (sd.) ilmoitti olevansa esteellinen (Essoten hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.).

Hyväksyttiin.

§ 352 Vuoden 2020 talousarvion valmistelun tilannekatsaus

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus keskusteli Urpolan koulun ja lukion väistötilaratkaisuista XAMK Oy:n tiloihin, minkä yhteydessä Jyrki Koivikko (kok.) ilmoitti olevansa esteellinen (XAMK Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta.

§ 353 Vesiosuuskunta Vesiheinän velan takaus

Hyväksyttiin.

§ 354 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina

Esittelijä muutti esitystä kysymyksen 6 osalta

– Muutetaan muotoon Sosiaalihuollon osalta kohdat 4, 5, 8, 13, 14 ja 15 ovat palveluita, joita kunnan tulisi jatkossakin tuottaa yhteistyössä maakunnan kanssa.

– Lisäksi lausuntoon täydennetään kohta 19 kunnan omalle vastuulle. Perusteena on, että jatkossa kunta ottaisi kokonaisvastuu työllisyyden hoidossa.

§ 355 Myyntitarjous Suur-Savon Sähkön osakkeista / Savonlinnan seurakunta

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Arto Seppälä ja Minna Pöntinen (vihr.) olivat asiassa esteellisiä. Puheenjohtajana pykälässä toimi Kirsi Olkkonen.

§ 356 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite kiinteistöveromuutoksesta

Hyväksyttiin.

§ 357 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite – haudanhoitoa koskeva sopimus

Hyväksyttiin.

§ 358 Valtuustoaloite: Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelu

Hyväksyttiin.

Lisätiedot
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208