Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 7.1.2019

08.01.2019

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus käsitteli 7.1. suunnittelukokouksessaan seuraavia teemoja.

Kerrostalotonttien luovutusehtojen päivitys
Kaupunkiympäristölautakunta valmistelee luovutusehtojen päivitykset kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi alkuvuoden aikana.

Kaupunkirakenneselvityksessä linjattujen toimenpiteiden tilannekatsaus
Talousjohtaja Heikki Siira esitteli kaupunkirakenneselvityksessä ja talousarviossa 2019 linjattujen toimenpiteiden tilannetta sekä tulevien investointien rahoitusmalleja kaupunginhallitukselle.

Strategisten ohjelmien tilannekatsaus
Johtavat viranhaltijat antoivat tilannekatsauksen kaupunginhallitukselle kaupungin strategisista ohjelmista, jotka ovat hyvän elämän ohjelma, elinvoimaohjelma sekä kestävän kasvun ohjelma.

Hyvin elämän ohjelman esitteli sivistysjohtaja Virpi Siekkinen. Elinvoimaohjelman yhteydessä kaupunginjohtaja Timo Halonen esitteli kaupungin kehittämisalustojen EcoSairilan, Memory Campuksen ja Kalevankankaan edistymistä. Kestävän kasvun ohjelman edistymisestä raportoi tekninen johtaja Jouni Riihelä.