Kaupunginhallitus 12.3.

12.03.2018

Artikkelin kuva

§ 106 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Lisäksi puheenjohtaja Markku Aholainen ilmoitti, että hän ilmoittanut käyttäneensä 8.3.2018 otto-oikeutta kaupungingeodeetin 23.2.2018 § 37 viranhaltijapäätökseen. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa 26.3.2018.

§ 107 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.1.2018 täytäntöönpanot
Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 3 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Mikkelin Ampujat ry:lle
Ilmoitukset: pöytäkirjanote 30.1.2018: Mikkelin Ampujat ry, talous- ja elinvoimapalvelut, Kunnan Taitoa Oy/kirjanpito

§ 4 Valtuustoaloite tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista
Merkittiin tiedoksi

§ 5 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungista ja kaupunkikonsernista työkykyjohtamisen mallikaupunki
Merkittiin tiedoksi

§ 6 Valtuustoaloite lasten koulumatka-aikojen lyhentämiseksi
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.2.2018 § 69

§ 7 Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisestä kehittämispäivästä
Aloite lähetetty kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kh 5.2.2018 § 70

§ 108 Mikkelin kaupungin osallistuminen maakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusmallin selvitykseen
Keskustelun aikana Soile Kuitunen (sd.) esitti Jarno Strengellin (sd.) ja Armi Salo-Oksan (kok.) kannattamana, että samalla kun selvitetään kolmen maakunnan yhteistä palvelukeskusta, selvitetään Mikkelin kaupunkikonsernin omaa talous-, henkilöstöhallinto- ja ICT-palvelukokonaisuutta, sen hyötyjä ja kustannuksia. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.

§ 109 Väliaikaisten tilojen vuokraaminen taidemuseolle
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevat taidemuseon tilapäisiä tiloja koskevat vuokrasopimukset Mikkelin kaupungin sekä A. Toivakka Oy/K5 Kiinteistökehitys Oy:n (547,5 m2) ja Länsi-Savo Oy:n (541,3 m2)  kanssa sekä oikeuttaa teknisen johtajan tekemään niihin vähäisiä muutoksia.

§ 110 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta
Puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) esitti Jyrki Koivikon (kok.) kannattamana, että Mikkelin kaupunki ei ota kantaa kysymyksiin Svenska Teaternin ja Tampereen työväenteatterin jatkosta. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Muilta osin esitys hyväksyttiin.

§ 111 Esitys kaupunginhallitukselle, vanhusneuvoston toiminnan tehostaminen / Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry
Kaupunginhallitus päätti antaa Senioriliikkeen Mikkelin Alueosasto ry:lle esittelytekstin mukaisen vastauksen.

§ 112 Juvan liittyminen Mikkelin seudun toimintaan
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteinä olevat päivitetyt Mikkelin seudun yhteistoimintasopimuksen sekä Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön.

§ 113 Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirja vuosille 2018-2021
Kaupunginhallitus hyväksyi Mikkelin kaupungin viestinnän käsikirjan vuosille 2018-2021.

§ 114 Liikennesuunnittelijan nimikkeen sekä kelpoisuusvaatimuksen muutos
Kaupunginhallitus päätti, että liikennesuunnittelijan virka muutetaan yhdyskuntatekniikan valvojan viraksi (vakanssi 2075) ja viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva ammattikorkeakoulun insinöörin- tai teknikon tutkinto tai aikaisempi insinöörin- tai rakennusmestarin tutkinto. Palkkaus määräytyy teknisen sopimuksen palkkaryhmän III (50101011) mukaan.

§ 115 Yöveden – Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutos, tila Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa)
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavan muutoksen tilalle Pien-Toijola 491-561-2-16 (osa).

§ 116 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2017
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2017 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen seuraavasti:

 • Teknisen lautakunnan menojen ylitys 1,11 milj. euroa,
 • Tilakeskuksen toimintakatteen alitus 5,477 milj. euroa,
 • Rakennuslautakunnan tulojen alitus 0,009 milj. euroa,
 • Valtionosuuksien alitus 0,055 milj. euroa,
 • Investoinnit Kyläverkko- hankkeen menojen ylitys 0,212 milj. euroa,
 • Investoinnit Maa- ja vesialueiden osto menojen ylitys 0,074 milj. euroa,
 • Investoinnit Moision koulun suunnittelu menojen ylitys 0,022 milj. euroa,
 • Investoinnit Kadut yhteinen määräraha menojen ylitys 0,395 milj. euroa,
 • Investoinnit Osakkeet ja osuudet menojen ylitys 0,27 milj. euroa,
 • Investoinnit Etelä- Savon pelastuslaitoksen investointimenojen ylitys 0,022 milj. euroa,
 • Investoinnit Rakennusten myynnit (tulot) tulojen alitus 0,671 milj. euroa,
 • Investoinnit Kiinteistöjen rakennusautomaation uudistaminen (tulot), tulojen alitus 0,05 milj. euroa

§ 117 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:lle Kuntarahoitukselta edellä selostetuin lainaehdoin otettavalle enintään 1.000.000 euron lainalle omavelkaisen 100 %:n takauksen ja päättää, että takauksen antamisesta peritään 0,80 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Takauksen toimeenpanossa ja valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 15.6.2009 § 109 päättämiä periaatteita sekä EU:n virallisessa lehdessä julkaistussa komission tiedonannossa mainittuja periaatteita valtiontuista takauksina, joita sovelletaan myös kuntien antamiin takauksiin.

§ 118 Valtuustoaloite rantayleiskaavoituksen päivittämiseksi
Pekka Pöyry (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) ja Jyrki Koivikon (kok.) kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallitus äänesti asiasta seuraavasti: asian palauttamista valmisteluun kannattivat Armi Salo-Oksa (kok.), Liisa Ahonen (kd.), Jyrki Koivikko (kok.), Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Juha Vuori (kok.) ja Kirsi Olkkonen (kesk.). Alkuperäistä päätösehdotusta kannattivat Kerttu Hakala (vihr.), Markku Aholainen (sd.), Soile Kuitunen (sd.) ja Jarno Strengell (sd.).

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

§ 119 Valtuustoaloite tonttien vuokrahintojen ja lunastamisien hinnoittelun uudelleentarkastelusta
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 120 Valtuustoaloite: Mikkeliin maksuton varhaiskasvatus
Keskustelun aikana esittelijä esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

§ 121 Muut asiat
-Kaupunginhallitus keskusteli käyttäytymissäännöistä hiihtoladuilla ja muissa liikuntapaikoissa. Kaupunginhallitus tuomitsee häiriökäyttäytymisen laduilla ja muissa liikuntapaikoissa.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537