Kaupunginhallitus 15.1.

15.01.2018

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus sai kokouksessaan katsauksen Vesiliikelaitoksen jäteveden puhdistuslaitoksen investoinnin valmistelutilanteesta sekä ecoSairilan kehittämisalustan tilanteesta. Kaupunginhallitus keskusteli asiasta parin tunnin ajan ja totesi puhdistuslaitoksen olevan Mikkelille tärkeä investointi. – Uusi jätevesilaitos tarvitaan ja nyt toteutukseen tuleva vaihe on hankkeessa keskeinen. Käynnissä oleva tarjousten käsittelyssä tarkastetaan mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen. Se on Vesilaitoksen johdon tehtävä. Mitä investoinnista seuraa kaupungin talouden tilanteeseen, sitä selvittää ensisijaisesti kaupunginhallitus ja viimekädessä päätökset tekee kaupunginvaltuusto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen toteaa.

§ 24 Kesätyöllistäminen 2018
Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä siten, että mikäli kaupungin esittämästä haasteesta yrittäjille syntyy kaupungille lisäkustannuksia, tuodaan asia erikseen kaupunginhallitukselle päätettäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Työsuojelutoimikunnan ja YT-neuvottelukunnan yhdistäminen
Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, jolla työsuojelutoimikunta yhdistetään YT- toimikuntaan ja muodostetaan yhteinen yhteistoimintaelin valvontalain ja yhteistoimintalain yhteistoimintatehtäviä varten ja päätti, että yhteisen yhteistoimintaelimen nimi on YT- toimikunta.

§ 26 Otavan opiston virkajärjestelyt 1.1.2018
Kaupunginhallitus siirtää rehtori Harri Jokisen Otavan opiston johtaja-rehtori virkaan (vakanssi 9324) kunnallisen viranhaltijalain luvun 5 § 24 mukaisesti 15.1.2018 alkaen, sopimuspalkka on 6 300 euroa/kk.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että johtosäännön ja toimintasäännön muutos sekä uuden viran tehtäväkuvaus tehdään voimaan astuvaksi 15.1.2018 alkaen. Harri Jokinen täyttää viran kelpoisuusehdot. Lisäksi kaupunginhallitus määräsi Harri Jokisen vt. Otavan opiston johtajaksi ajalle 1.1.-14.1.2018

§ 27 Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen toimikauden, lukumäärään ja ajankäytön paikallinen sopimus
Kaupunginhallitus hyväksyi työsuojelua koskevan paikallisneuvottelun tuloksen ja merkitsi tiedoksi yhteistoimintahenkilöstön valinnan toimikaudelle 1.1.2018 – 31.12.2021.

§ 28 Paikallinen sopimus JHL525 luottamusmiesjärjestelyistä kaudelle 1.1.2018-31.12.2021
Kaupunginhallitus hyväksyi em. luottamismiesjärjestelyt liitteenä olevan paikallisen sopimuksen mukaisena.

§ 29 Kumppanuussopimus Mikkelin hiihtäjät ry
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelin hiihtäjät ry:n kanssa ja oikeutti kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

§ 30 Vuoden 2018 Presidentinvaali – muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin
Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavalla tavalla. Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus myönsi 

  • Sylvi Hänniselle eron 1. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimesi hänen tilalleen Tiina Salosen

  • Veikko Elolle eron 12. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimesi hänen tilalleen Anni Pesosen

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi

  • Tauno Lehtiselle eron 8. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimesi hänen tilalleen Janne Aaltosen

  • Janne Aaltoselle 9. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimesi hänen tilalleen Tauno Lehtisen.

§ 31 Muut asiat

  • Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki ja johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen antoivat kaupunginhallitukselle katsauksen Vesiliikelaitoksen jäteveden puhdistuslaitoksen investoinnin valmistelutilanteesta

  • Kaupunginjohtaja Timo Halonen antoi katsauksen Jalkaväkimuseon nykytilanteesta sekä Kalevankankaan alueen kehittämisestä

  • Kaupunginjohtaja Timo Halonen kertoi, että kaupunginhallituksen kokoukseen 29.1.2018 tuodaan keskusteltavaksi kaupungin uudet kehitysalustat

  • Tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoi taidemuseon valmistelutilanteesta

§ 32 Sähkösopimusten solmiminen, optiovuosien käyttäminen (jatkopykälä)
Kaupunginhallitus päätti käyttää sopimuksen mukaiset optiovuoden 2019 ja 2020. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuosien käytöstä.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537