Kaupunginhallitus 16.4.

17.04.2018

Mikkelin kaupunginhallitus päätti asioista 16.4. esityslistan mukaan seuraavin poikkeuksin ja tarkennuksin.

  • 156 § Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle
    • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen selosti kaupunginhallitukselle perusteita ja selvityksiä kaupunginvaltuustolle annettavasta vastauksesta.
    • Kaupunginjohtaja muutti esitystään niin, että selvitys merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja kaupunginvaltuustolle annettava yksityiskohtaisempi vastaus tuodaan päätettäväksi kaupunginhallitukseen viimeistään 14.5.2018. Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  • 165 §
    • Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajiksi Outi Kaurian ja Soile Kuitusen.