Kaupunginhallitus 18.12.

18.12.2017

§ 225 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 226 Otto-oikeus / viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

§ 227 Asuntomessujen yhteistoimintasopimuksen mukainen taloudellinen loppuselvitys
Kaupunginhallitus merkitsi taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi.

§ 228 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Mikkelin Ampujat ry:lle
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

 • myöntää Mikkelin Ampujat ry:lle yhdistyksen Leader- hankkeeseen väliaikaista hankerahoitusta 147.056 euroa,

 • myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,

 • oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

§ 229 Ei julkinen

§ 230 Henkilöstöjohtajan viran aukijulistaminen
Kaupunginhallitus päätti julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 18.12.2017 lukien siten, että hakuaika päättyy 19.1.2018 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

§ 231 Kumppanuussopimus Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:n kanssa
Armi Salo-Oksa (kok.) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui.
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelin Musiikkijuhlien kannatusyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2018 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

§ 232 Kumppanuussopimus Mikkelin Urheiluautoilijat ry:n kanssa
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelin Urheiluautoilijat ry:n kanssa vuodelle 2018 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

§ 233 Kumppanuussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa vuodelle 2018 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

§ 234 Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa
Kirsi Olkkonen (kesk.) ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat.
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Työväen näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.


§ 235 Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry:n kanssa
Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui.
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Taito Itä-Suomi ry:n kanssa ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

§ 236 Kumppanuussopimus Mikkelin Kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n kanssa ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

§ 237 Kumppanuussopimus Mikta Oy:n kanssa
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikta Oy:n kanssa vuodelle 2018 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160 / Kumppanuussopimukset.


§ 238 Kumppanuussopimus Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa
Armi Salo-Oksa (kok.), Juha Vuori (kok.) ja Kirsi Olkkonen (kesk.) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat. Salo-Oksan tilalle tuli Olli Miettinen (kok.) ja Vuoren tilalle tuli Mali Soininen (kok.).
Kaupunginhallitus vahvisti kumppanuussopimuksen Mikkelipuistoyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2018 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

§ 239 Vuoden 2018 Presidentinvaali – vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot
Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2017 kuntavaaleja varten vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin jäsenet ja varajäsenet liitteenä olevassa yhteenvedossa mainitut henkilöt.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginlakimiehen tarvittaessa päättämään muutosten ja lisäysten tekemisestä vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanoihin.

§ 240 Vuoden 2018 Presidentinvaali – äänestäminen laitoksisssa
Kaupunginhallitus määräsi laitokset, joissa vaalitoimikunnat toteuttavat eduskuntavaalit, seuraaviksi:

 • Keskussairaala, Porrassalmenkatu 35-37 

 • Moision sairaala, Moisiontie 10

 • Kiiskimäen päiväkeskus, Kiiskimäenkatu 2

 • Palvelukeskus Lounatuuli, vanhusten palvelutalo, Tuukkalan kylätie 3-5

 • Mikkelin vankila, Linnankatu 6

 • Palvelutalo Annakoti, vanhusten palvelutalo, Yrjönkatu 1

 • Graanin Palvelutalo, Graanintie 10

 • Attendo Lavilanhovi, vanhusten palvelutalo, Lavilankatu 4

 • Pietarinpirtti, vanhusten palvelutalo, Pietarinkatu 9

 • Sateenkaari ry, Pappilanpuiston palvelutalo, Kappalaisenkatu 8

 • Sateenkaari ry, Jalavapuiston palvelutalo, Kastanjakuja 3

 • Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Validia-palvelut, Kiiskinmäenkatu 4

 • Savon Vammaisasuntosäätiön Pihkapuiston toimintakeskus, Oksakuja 2

 • Savon Vammaisasuntosäätiön Savisillan toimintatupa, Maahisentaival 7-9

 • Anttolan Palvelukeskus/palveluasunnot, Taipaleentie 27-29

 • Mikkeli-yhteisö, Norolantie 19

 • Kyyhkylän kuntoutussairaala, Kyyhkyläntie 9

 • Haukivuoren palvelukeskus, Kankaalantie 4

 • Palvelukeskus Vaarinsaari, Tuderuksentie 2

 • Suomen Ikihyvä Oy/Ryhmäkoti, Tuderuksentie 4

 • Helmikoti, Hovikuja 2

 • Luotolahden palvelukoti, Sikolammentie 42 A

 • Vuolingonhovi, Palvelutalo, Ylännetie 1

 • Vetrea Oy, Mikkelin palvelukoti, Ylännetie 3

 • Suomen Ikihyvä Oy, Haukiranta, Haukirannantie 10

 • Toimintakeskus Metsätähti, Opinraitti 9, 

 • Oravin palvelukoti, Oravinkatu 7

 • Palvelutalo Lehmuskoti, Jalavankatu 5

§ 241 A1-Palvelukuljetus Oy:n oikaisuvaatimus – vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetusten kilpailutus
Kaupunginhallitus hylkäsi A1-Palveluliikenne Oy oikaisuvaatimuksen Taksiliikenne Tanttu Oy:n tarjouksen hylkäämisestä tarjouspyynnön vastaisena ja pitää 27.11.2017 § 182 hankintapäätöksen voimassa.

§ 242 Taksi Valtter Puikkosen oikaisuvaatimus – vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetusten kilpailutus
Kaupunginhallitus hylkäsi Taksi Valtter Puikkosen oikaisuvaatimuksen kohteiden 1A ja 1B uudelleen kilpailutusten osalta ja pitää 27.11.2017 § 182 hankintapäätöksen voimassa.

§ 243 Päihdeohjelma
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan päihdeohjelman.

§ 244 Harkinnanvaraiset palkattomat vapaat säästösyistä
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki ei tee lomarahanvaihtosopimuksia vuonna 2018. Sen sijaan suositetaan pidettäväksi harkinnanvaraisia palkattomia virka-/työvapaita pysyväisohjeen sekä säästösyillä pidettäviä vapaita koskevien henkilöstöpalveluiden ohjeiden mukaisesti 1.1. – 31.12.2018.  

§ 245 Tontinluovutuksen menettelytavat ja Kuntalain 130 §:n huomioiminen
Tekninen johtaja Jouni Riihelä ja kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

§ 246 Valtuustoaloite tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka- aineista
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ruoka- ja puhtauspalveluiden selvityksen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista, sekä totesi aloitteen loppuunkäsitellyksi.


§ 247 Muut asiat, kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus keskusteli seuraavista aiheista:

 • katsaus taidemuseon valmistelutilanteeseen

 • katsaus Kalevankankaan alueen kehittämiseen

 • katsaus Vesiliikelaitoksen jäteveden puhdistuslaitoksen investoinnin valmistelutilanteeseen
   

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537