Kaupunginhallitus 20.11.

20.11.2017

§ 167 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021
Kaupunginhallitus kävi läpi Mikkelin kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelun tilanteen. Asiaa selostivat kaupunginhallitukselle strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

§ 168 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valtuuttaa kaupunginlakimies Jukka Savolaisen tallentamaan äänestystuloksen Kuntaliiton äänestysjärjestelmään.

§ 169 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä
Kaupunginhallitus totesi, ettei sillä ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta vuosille 2018-2019.

§ 170 Ei julkinen

§ 171 Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivitys     
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto:

  1. hyväksyy liitteen mukaisen konserniohjeen päivityksen

  2. oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan konserniohjetta täydentävät soveltamisohjeet.

§ 172 Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelu
Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen palvelutuottaja- ja kumppanuusneuvotteluihin. Kumppanuusneuvottelujen yhteydessä selvitetään Mikkelin kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäratkaisujen tulevaisuus Etelä-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen liittymisen näkökulmasta.

Asian esittelijä täydensi asiaa niin, että  palvelukeskuksen valmistelun etenemisestä raportoidaan kaupunginjohtajalle, joka tuo tilanteen tarvittaessa tiedoksi kaupunginhallitukselle.  

§ 173 Vastaus kuolinpesän omistamien Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntitarjoukseen
Armi Salo-Oksa (kok.) ja Minna Pöntinen (vihr.) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat. Talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus esittää ostotarjouksena, että se tarjoaa kahdestatoista (12) Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeesta kolmetuhattasata (3 100,00) euroa osakkeelta, yhteishintaan kolmekymmentäseitsemäntuhattakaksisataa (37 200,00) euroa, sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto myöntää edellä mainitun lisämäärärahan investointiosan kohtaan Osakkeet ja osuudet. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että tarjous on voimassa 31.12.2018 asti.

§ 174 Kuolinpesän omaisuuden hakeminen kaupungille
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuuden hakemisen kaupungille kokouksessa esitetyn hakemuksen mukaisesti.

§ 175 Projekti raakapuu – käräjäoikeuden päätös ja jatkotoimet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Helsingin käräjäoikeuden tuomion L 11/54351 sekä valtuutti kaupunginlakimiehen käymään asiaan liittyviä jatkoneuvotteluja Krogerus Oy:n, Kuntaliiton ja muiden asiassa mukana olevien kuntien kanssa siitä, valitetaanko käräjäoikeuden tuomiosta, tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 

§176 Muut asiat
Kaupunginhallitus keskusteli seuraavista asioista:
– Epäasiallisesta käyttäytymisestä annetun ohjeen päivittäminen niin, että siinä huomioidaan seksuaalinen häirintä ja kaupungin työntekijöiden lisäksi myös luottamushenkilöorganisaatio ja sen osalta asetettavat häirintäyhdyshenkilöt

– Taidemuseon tilaratkaisun valmistelutilanne

– Mikkelin kaupungin voimassa olevien ulkoisten sopimusten kestosta, hinnasta ja sisällöstä tuodaan kooste kaupunginhallitukselle tammikuuhun 2018 mennessä

– Siilotontin valmistelutilanne

– Mannerheimintien ns. Mesikontontin valmistelutilanne

– Minna Pöntinen (vihr.) kertoi terveiset Vihreiden nuorten liittokokouksesta


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537