Kaupunginhallitus 4.6.

04.06.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallituksen kokous 4.6.2018

Mikkelin kaupunginhallitus päätti muun muassa valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan sopimuksen Saimaan talous ja tieto Oy:n kanssa kaupungin IT-infrapalveluista. Kaupunginhallitus myös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2017 liikeylijäämätavoitteen alittumisen sekä investointimenojen ylittymisen ja investointitulojen alittumisen. Lisäpykälänä oli esitys Mikkelin kaupungille kuntoutusalan toimiala- ja tulevaisuusselvityksestä.

Päätökset pykälittäin

§ 223: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) esittely

Kaupunginhallitus sai katsauksen LAPE-ohjelmaan.

LAPE on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jonka tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea ja osallisuutta. LAPE tukee perhelähtöisiä ja lapsiystävällisiä, ihmisten tarpeista lähtevien toimintatapojen ja yhteistyörakenteiden muodostumista koko maakuntaan. Ohjelmassa on tarkoitus luoda Etelä-Savoon maakunnallinen perhekeskustoimintamalli. Toimintamalli sisältää sekä perheiden kohtaamispaikkoja että perhekeskuksia.

Ohjelman periaatteena on myös vahvistaa lapsiystävällistä toimintakulttuuria esimerkiksi ottamalla lapsivaikutusten arviointi mukaan päätöksenteossa.

§ 224: IT-infrapalveluiden järjestäminen 30.6.2019 alkaen

Mikkelin kaupunki on pyytänyt tarjoukset talous- ja henkilöstöhallinto- sekä ict-palveluista Tiera Oy:ltä ja Saimaan talous ja tieto Oy:ltä. Lisäksi kaupunki on selvittänyt palvelujen tuottamisen kustannuksia omana toimintana.

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti Soile Kuitusen (sd.) kannattamana, että IT-infrapalvelut otetaan Mikkelin kaupungin noin 2000 työntekijän ja Mikkelin kaupungin konserniyhtiöiden noin 600 työntekijän yhteiseksi omaksi työksi 2019 – 2020 aikana. Tämä varmistaa IT- infrapalveluosaamisen, työpaikkojen ja päätöksenteon säilymisen Mikkelin ja Etelä-Savon alueella sekä nopean reagoinnin alueen tarpeiden muutoksiin.

Asiasta äänestettiin, ja pohjaesitys voitti äänin 8 – 2, yksi poissa.  Pohjaesityksen kannalla olivat kaikki muut paitsi vastaesityksen tehnyt Jarno Strengell ja esitystä kannattanut Soile Kuitunen.  Poissa äänestyksestä ja koko asian käsittelyn ajan oli Armi Salo-Oksa (kok.), joka ilmoitti olevansa esteellinen.

Kaupunginhallitus valtuutti pohjaesityksen mukaisesti talousjohtajan neuvottelemaan Saimaan talous ja tieto Oy:n kanssa sopimuksesta IT-infrapalveluista 30.6.2019 alkaen enintään viiden vuoden sopimuskaudelle. Sopimus tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

§225: Luopuminen Moision sairaalan C-talon käytöstä ja tasearvon alaskirjaaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää luopua Moision C-talon käytöstä ja hyväksyä Moision sairaalan tasearvon alaskirjauksen 3 834 916,61 euroa.

Rakennus on teknisen käyttöiän päässä ja siinä on todettu useita rakenteellisia ongelmia,​ mistä johtuen ​talon tasearvo on kirjattu alas vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä.

§226: Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2017 liikeylijäämätavoitteen alittuminen sekä investointimenojen ylittyminen ja investointitulojen alittuminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy Mikkelin Vesiliikelaitoksen vuoden 2017 liikeylijäämätavoitteen alittumisen 477 221 eurolla sekä Metsä-​Sairilan puhdistamoa koskevien investointimenojen ylityksen 3,​92 milj. euroa ja investointitulojen alituksen 0,​5 milj. euroa.

§227: Projekti Raakapuu – jatkotoimista päättäminen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki peruuttaa Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta tekemänsä valituksen Helsingin hovioikeudessa, jossa vastapuolina ovat Metsäliitto ja Stora Enso.

Asiassa on kyse metsäkartellista ja sen johdosta nostetuista kanteista.

§228: Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 1.7.2018 -​ 31.1.2019

Kaupunginhallitus vahvisti kokousaikataulut loppuvuodeksi seuraavin muutoksin:

  • Maanantaina 27.8. kaupunginhallituksen kokous aloitetaan jo klo 13. Kokouksen jälkeen pidetään suunnittelukokous.

§229 – 230: Erojen myöntämisiä luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Riitta Pellavalle Etelä-Savon pelastuslautakunnan varajäsenyydestä.

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Kimmo Hokkaselle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä.

Uudet jäsenet valitsee valtuusto.

§231: Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen jatkamiseksi Mikkelissä

SDP:n valtuustoryhmän tekemässä aloitteessa esitettiin, että Mikkelin kaupunki jatkaa sosiaalista luototusta kuntalaisilleen.

Kaupunginhallitus palautti vastauksen yksimielisesti uuteen valmisteluun.

§232 – 235: Neljä uutta valtuustoaloitetta valmisteltaviksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää valmisteltaviksi seuraavat valtuustoaloitteet:

  • Valtuustoaloite Mikkelin tulevaisuuden linjauksista liittyen turvetuotantoon
  • Valtuustoaloite kuulemisen ja näkemisen esteettömyyden parantamiseksi Mikkelin kaupungissa
  • Valtuustoaloite kokonaisvaltaisen esteettömyyden lisäämiseksi päiväkodeissa ja kouluissa
  • Valtuustoaloite: Anttolan koulun yhteyteen rakennettavan liikuntasalin tulee olla vähintään koripallokentän kokoinen

Aloitteet on käsiteltävä kaupunginhallituksessa viimeistään syyskuussa 2018.

§236: Muut asiat

Kaupunginhallitus tutustui uuteen luottamushenkilöiden intranetiin.

Satu Taavitsainen (sd.) esitti huolen Haukivuoritalon jatkosuunnitelmista. Kaupunginhallitus keskusteli asiasta.

§237: LISÄPYKÄLÄ: Esitys Mikkelin kaupungille kuntoutusalan toimiala- ja tulevaisuusselvityksestä

Kaupunginhallitukselle esiteltiin mahdollisuutta osallistua kuntoutusalan toimiala- ja tulevaisuusselvitykseen. Soile Kuitunen (sd.) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Selvityksessä muun muassa kartoitetaan kuntoutustoiminnan nykytila, arvioidaan markkinanäkymiä ja tehdään johtopäätöksiä ja laaditaan toimenpidesuosituksia.

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu selvitykseen. Kaupungin osuus maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahasta.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 040 074 5537