Kaupunginhallitus 6.3.

06.03.2018

Kaupunginhallituksen kokous pidettiin poikkeuksellisesti tiistaina, sillä kaupunginhallitus piti kaksipäiväisen seminaarin 5.-6.3. Seminaarissa aiheina oli muun muassa strategiset ohjelmat (Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma ja Elinvoimaohjelma) sekä Elinvoimaohjelman kehittämisalustat. Seminaarissa käsiteltiin myös kaupunkirakenneselvityksen tilannetta.

Kaupunginhallitus valitsi tänään kaupungin uudeksi henkilöstöjohtajaksi Titta Saksan. Valinta tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä. Äänestyksessä Titta Saksa sai 7 ääntä ja Maria Närhinen 4 ääntä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti muuttaa kunnossapitoinsinöörin viran sisäilma-asiantuntijan viraksi. Sisäilma-asiantuntija vastaa jatkossa rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksien koordinoinnista sekä osallistuu sisäilma-asioiden infotilaisuuksiin ja sisäilmaryhmien työskentelyyn. Lisäksi tehtävään kuuluu sisäilmakorjausten rakennuttaminen ja valvonta. Sisäilma-asiantuntija toimii myös rakennuttajien tukena kaupungin rakennuskohteissa varmistamassa suunnitelmien toimivuutta sekä työmaa-aikaista kosteudenhallintaa.

******************

§ 85 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Koska kaupunginjohtaja ei havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginhallitus päätti olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

§ 86 Henkilöstöjohtajan viran täyttäminen
Kaupunginhallitus päätti valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja tehtyjen haastattelujen sekä soveltuvuusarviointien kokonaisvertailun perusteella henkilöstöjohtajan virkaan Titta Saksan. Perusteena valinnalle on Saksan työkokemus henkilöstöhallinnosta, esimiestyökokemus sekä haastattelussa ja soveltuvuusarvioinneista saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan.

Keskustelun aikana Armi Salo-Oksa (kok.) esitti Liisa Ahosen (kd.) kannattamana, että virkaan valitaan Maria Närhinen.

Puheenjohtaja esitti suljettua lippuäänestystä, joka pidettiin. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

Titta Saksa 7 ääntä, Maria Närhinen 4 ääntä.

§ 87 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2017
Merkittiin tiedoksi.

§ 88 Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto puolustusvoimien vaatetuskorjaamon Mikkelin tuotantolaitoksen ympäristölupahakemukseen
Kaupunginhallitus päätti antaa Itä-Suomen aluehallintovirastolle Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden mukaisen lausunnon.

§ 89 Mikkelin kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laista digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
Kaupunginhallitus merkitsi annetun lausunnon tiedoksi.

§ 90 Mikkelin kaupungin lausunto uuden varhaiskasvatuslain esitysluonnoksesta
Kaupunginhallitus antoi edellä olevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonaan luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi.

§ 91 Mikkelin kaupungin lausunto lukiolaista ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Kaupunginhallitus antoi edellä olevan lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonaan hallituksen esityksestä lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.

§ 92 Kunnossapitoinsinöörin nimikkeen sekä kelpoisuusvaatimuksen muutos
Kaupunginhallitus päätti, että kunnossapitoinsinöörin virka muutetaan sisäilma-asiantuntijan viraksi (vakanssi 5279) ja viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi teknikon (rakennusmestarin) tutkinto. Palkkaus määräytyy teknisen sopimuksen palkkaryhmän II (50102011) mukaan.

§ 93 Tontin 491-20-25-3 (Insinöörinkatu 2) vuokrasopimuksen jatkaminen / Oy Oilkase Ab
Kaupunginhallitus päätti jatkaa Oy Oilkase Ab:lle vuokratun tontin 491-20-25-3 vuokra-aikaa siten, että vuokrasopimus on voimassa 31.3.2034 saakka.

Uusi perusvuokra on 2.244 € / vuosi päätöshetkellä voimassa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1/2018 = 1929 sitoen ja uusi polttoaineiden myyntiin sidottu vuokran osa on 0,0057 € / litra.

Vuokrasopimuksen muut ehdot säilyvät ennallaan.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupungingeodeetin valmistelemaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen jatkamista ja vuokran määräytymisperiaatteiden muuttamista koskeva sopimusmuutos.

§ 94 Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän kokoonpano v. 2018
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän ilmoituksen.

§ 95 Omassa kodissa tapahtuvan kunnallisen perhepäivähoidon varahoidon keskittäminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kunnallisten perhepäivähoitajien kotona tapahtuvan perhepäivähoidon varahoidon keskittämisen Rantakylän Varaviikarista, Tuppuralan Varapesästä, Silvastin päiväkodista ja keskustasta Tuukkalan päiväkodin Huuhkajat -ryhmästä Vuorikadulle Museokahvilan viereisiin tiloihin.

§ 96 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Leader- hankkeisiin
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto

tekee periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader- hankkeisiin yhteensä enintään 250.000 euroa,

päättää, että väliaikainen Leader- rahoitus myönnetään korottomana, 

oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader- hankkeisiin. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava ELY-keskuksen rahoituspäätös.

§ 97 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Käenjälki ry:lle
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

myöntää Käenjälki ry:lle yhdistyksen hankkeeseen väliaikaista hankerahoitusta 13.000 euroa,

myöntää rahoituksen korottomana ja vakuudettomana,

oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan väliaikaiseen rahoitukseen liittyvän sopimuksen.

§ 98 Valtuustoaloite Mikkelin Juvantien saattamisesta turvallisemmaksi ja kaupunkiympäristöön sopivammaksi tieosuudeksi
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan selvityksen valtuutettu Jenni Tissarin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 99 Valtuustoaloite ikäihmisten nastakenkäavustukseen
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2018.

§ 100 Valtuustoaloite sosiaalisen luototuksen jatkamiseksi Mikkelissä
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen talous- ja elinvoimapalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2018.

§ 101 Valtuustoaloite: Mikkelin valtuustostrategia pitää saada käytännöntasolle
Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen talous- ja elinvoimapalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2018.

§ 102 Muut asiat
-HR-päällikkö Sari Häkkinen esitteli Kunta-alan työmarkkinaratkaisun 1.2.2018 – 31.3.2020 kaupunginhallitukselle.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537