Kaupunginhallitus esittää lentoaseman toiminnan jatkumista

11.06.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, ettei lentoaseman toimintaa lopeteta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että Markku Aholaiselle myönnetään hänen pyytämänsä ero kaupungin luottamustehtävistä. Kokousta johti kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa (kok.).

Esityslista

§ 257 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus keskusteli vilkkaasti mikkeliläisten urakoitsijoiden 28.5.2019 lähettämästä kirjelmästä kaupunginhallitukselle kaupungin kouluhankkeista. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankinta-asiamies Ilkka Liljander esitteli eri hankintatapojen hyötyjä ja haittoja paikallistaloudelle. Esillä olivat myös eri hankintatapojen taloudelliset vaikutukset. Asia ei ollut päätösasiana tässä kokouksessa, vaan asiaan palataan myöhemmin.

§ 259 Lentokentän toiminnan tarkastelu ja jatkotoimet

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n palvelujohtaja Petri Pelli selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Listatekstiin lisätään: "Kaupunginhallitus on maanantaina 10.6.2019 tavannut Maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Petri Hulkon. Hulkko kertoi tapaamisessa, että Mikkelin lentokenttä on erittäin tarpeellinen maavoimien näkökulmasta. Maavoimat tarvitsee Mikkelin lentokenttää sekä lentokoneiden että helikoptereiden operaatioihin. Lisäksi Hulkko arvioi, että lentokentän merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan erityisesti kansainvälisen yhteistyön osalta. Puolustusvoimat ei voi osallistua kentän investointikustannuksiin, vaan osallistuu kentän normaaleihin palvelumaksuihin.”

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle tehtyjen selvitysten perusteella, erityisesti maavoimien toiminnan näkökulmasta, ettei lentokentän toimintaa lakkauteta.

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta uusia liiketoiminnallisia avauksia ja kansainvälistä markkinointia yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Keskustelun aikana Minna Pöntinen (vihr.) esitti Jatta Juholan (sd.) kannattamana, ettei kaupunginhallitus esitä kaupunginvaltuustolle Mikkelin lentokentän toiminnan jatkamista, koska käytettävissä olevat selvitykset eivät anna uskottavaa kuvaa lentokentän elinvoimaa tuovien vaikutusten suhteen.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA, muutosesitys EI 7

7 JAA-ääntä: Armi Salo-Oksa (kok.), Jukka Pöyry (kd.), Jyrki Koivikko (kok.), Juha Vuori (kok.), Jaakko Väänänen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.)
3 EI-ääntä: Soile Kuitunen (sd.), Jatta Juhola (sd.), Minna Pöntinen (vihr.)

1 TYHJÄ: Jarno Strengell (sd.)

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen esitykseksi.

§ 260 Mikkelin kaupungin päätös kasvo -pilottiin osallistumisesta

Hyväksyttiin.

§ 261 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040

Keskustelun aikana Petri Pekonen (kesk.) esitti muutettavaksi kohdan "Ranta-alueiden maankäytön ohjausta koskevasta kaavamääräyksestä poistettiin mitoitusluvut. Kaupunki aikoo tutkia nykyiset ranta-alueiden mitoitukset sekä mahdollisuudet mitoituksen tehostamiseen erillisenä prosessina." muotoon "Ranta-alueiden maankäytön ohjausta koskevasta kaavamääräyksestä poistettiin mitoitusluvut. Kaupunki aikoo tutkia kevään 2020 aikana nykyiset ranta-alueiden mitoitukset sekä mahdollisuudet mitoituksen tehostamiseen erillisenä prosessina." Esitystä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Jaakko Väänänen (kesk.) esitti, että kantakaupungin yleiskaavan ranta alueet merkitään kyläalueiksi lukuunottamatta Satamalahtea ja Kaihun aluetta. Mikkelin väkiluku vähenee usealla sadalla henkilöllä vuodessa, samalla vetotulot vähenee miljoonan euroa vuodessa. Mikkelin talous on syvässä kriisissä, väen väheneminen on saatava pysäytettyä. Yksi keino on rantarakentamisen ja vakituisen asumisen salliminen yleiskaavan rannoilla. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Minna Pöntinen (vihr.) esitti Soile Kuitusen (sd.) kannattamana, että Ratinlampi osoitetaan kokonaisuudessaan kaupunkivihreän alueena. Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA 6 ääntä: Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Pekka Pöyry, Juha Vuori, Petri Pekonen, Jaakko Väänänen

Minna Pöntisen muutosesitys, EI 5 ääntä: Minna Pöntinen, Jarno Strengell, Soile Kuitunen, Jukka Pöyry, Jatta Juhola

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Armi Salo-Oksa (kok.) esitti Jyrki Koivikon (kok.) kannattamana, että Kaihun tontti muutetaan kehittyvällä taajamamerkinnällä eli ns. ruskealla kaavamerkintä. Äänestettiin.

Pohjaesitys, JAA 6 ääntä: Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Jukka Pöyry, Jatta Juhola, Jarno Strengell, Jaakko Väänänen

Armi Salo-Oksan muutosesitys, EI 5 ääntä: Jyrki Koivikko, Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Petri Pekonen, Pekka Pöyry

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

§ 262 Strategian toimenpiteiden analyysi osana talouden tasapainotusta

Asia jätettiin pöydälle.

§ 263 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2019

Hyväksyttiin.

§ 264 Talouden seuranta 4/2019 ja määrärahaesitykset

Hyväksyttiin.

§ 265 First Card -maksuaikakorttien käytön laajentaminen Mikkelin kaupungilla

Hyväksyttiin.

§ 266 Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa ja johtokunnissa 2019 – 2021

Asia jätettiin pöydälle.

§ 267 – § 271 Pykälät hyväksyttiin

§ 272 Valtuustoaloite: Varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeiden muuttaminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä

Merkittiin tiedoksi.

§ 273 Muut asiat

Tekninen johtaja Jouni Riihelä kertoi kaupunginhallitukselle seuraavista asioista:

– kerrostalotonttien toteutuneet kaupat ja vuokrasopimukset

– kiinteistöhuollon sopimustilanne

– tilaselvitys koulurakennuksiin liittyen

Kaupunginlakimies Jukka Savolainen kertoi kaupunginhallitukselle, ettei julkisuudessa esillä olleita väitteitä luottamushenkilön painostuksesta ole ilmennyt.

§ 274 Konsernirahoitus- ja takausperiaatteet (lisäpykälä)

Hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa
puh. 044 320 6011