Kaupunginhallitus esittää veroprosentin korotusta

05.11.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tuloveroprosentin korotusta kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus totesi, että veroprosenttiesitys kuvastaa tulevaisuuden talousnäkymiä tällä hetkellä. Mikäli taloustilanne paranee tulevina vuosina, voidaan tuloveroprosenttia myös laskea tilanteen sen salliessa.  Kaupunginjohtajan kiinteistöveroprosenttiesitykseen tuli hallituskäsittelyssä pieniä tarkennuksia. Kiinteistöverojen tulomääräennuste säilyy kuitenkin kokonaisuudessaan samana.  

Esityslista

Pykälät § 404 – 407

Hyväksyttiin.

§ 408 Kaupunginhallituksen lausunto Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelmasta

Keskustelun aikana Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtaja esitti äänestettävän siten, että käsittelyn jatkamisesta kannattavat äänestävät JAA ja pöydälle jättämistä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä.

JAA-äänet, 8 ääntä: Arto Seppänen (sd.), Jarno Strengell (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Jukka Pöyry (kd.), Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Nina Jussi-Pekka (vihr.)

EI-äänet, 3 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.)

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

§ 409 Siilokorttelin yhteisjärjestelysopimus

Hyväksyttiin.

§ 410 Mikalo Oy:n tytäryhtiön perustaminen

Asia poistettiin listalta. 

§ 411 Kiinteistön 491-2-6-100 ostaminen / Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hyväksyttiin.

§ 412 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2020

Hyväksyttiin.

§ 413 Veroprosentit vuodelle 2020

Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti esitystään niin, että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi esitetään 1,37 % ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöprosentiksi 1,50 %. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

§ 414 Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelma

Hyväksyttiin. 

§ 415 Eron myöntäminen Arto Seppälälle konserni- ja elinvoimajaoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

Hyväksyttiin. Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen kannattamana, että hallitus esittää valtuustolle uudeksi jäseneksi Petri Tikkasta (sd.). Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 416 Terveysvalvonnan johtajan viran täyttäminen

Hyväksyttiin. Virkaan valittiin Minna Leppänen.

§ 417 Pro Mikkeli -mitalin saaja 2019 (ei vielä julkinen)

Hyväksyttiin.

§ 418 Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

Hyväksyttiin.

§ 419 Muut asiat, kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus keskusteli jätevedenpuhdistuslaitoksen investointitilanteesta

Lisätiedot
Arto Seppälä
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi