Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkirakenneselvityspaketin

11.06.2018

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkirakenneselvityspaketin
Tulevat vuodet investoidaan lapsiin ja nuoriin

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan pienin muutoksin toukokuussa julkaistun kaupunkirakenneselvityspaketin ja siihen sisältyvät linjaukset. Paketti koostuu rakenteellisista muutoksista ja kustannustasoa alentavista toimenpiteistä. Linjaukset sisältävät muun muassa investointeja uusiin koulu- ja päiväkotirakennuksiin. Samassa yhteydessä koulu- ja päiväkotiverkkoja tiivistetään isommiksi kokonaisuuksiksi.

Paketti on toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on taata Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut mahdollisimman tehokkaasti käytettävissä olevilla resursseilla.

Kaupungin panostus tulevaisuuteen on euromääräisesti mittava, sillä investointiohjelma on kaikkiaan noin 51,5 miljoonan euron suuruinen. Summa on kasvanut toukokuusta hieman, sillä selvityksen valmistumisen jälkeen ilmeni, että Suksimäen päiväkodin rakennus vaatii joko peruskorjauksen tai uudisrakennuksen. Kaupunginhallitukselle tehtyä esitystä oli täydennetty uuden rakennuksen vaatimalla 3,5 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on saada uusi Suksimäen päiväkoti valmiiksi vuonna 2020.

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt tasapainotustoimia, jotka tuovat 5,1 miljoonan euron aleneman nettomenoihin kolmessa vuodessa. Koulu- ja päiväkotiverkon muutoksella saadaan 4,9 miljoonan euron ja pysyväisvaikutteisilla kustannustason muutoksilla 1,8 miljoonan euron eli yhteensä 6,7 miljoonan euron menotason aleneminen vuoteen 2023 mennessä.

Koska palveluverkon muutoksen vaikutukset alkavat näkyä vasta vuoden 2022 jälkeen, haetaan lähivuosille vuoden 2019 talousarviokäsittelyssä lisäksi noin 2,7 miljoonan euron menosäästöjä. Näin viidessä vuodessa tavoitellaan yhteensä noin 9,4 miljoonan euron tasoista kustannustason alenemista ja kaupungin talouden tasapainottumista.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 11.6. tekemät pienet muutokset tulivat lentokentän ja vastaavasti tietoimen määrärahojen leikkausten rytmitykseen. Molempiin oli alun perin esitetty vuosille 2019 – 2020 yhteensä 300 000 euron leikkauksia niin, että kumpanakin vuonna leikkaus olisi ollut 150 000 euroa.

Esittelijä muutti alkuperäistä esitystä määrärahoista niin, että lentokentän määrärahojen leikkaukset 300 000 euroa siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2020. Lentokentän toiminnan tasoa tarkastellaan vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä ottaen huomioon lentokentän toiminnan kehittyminen kehittämishankkeiden avulla. Tietoimelle tulevia määrärahoja leikataan 300 000 eurolla vuonna 2019 sen sijaan, että leikkaus jakautuisi kahdelle vuodelle.

Työssä saavutettiin laaja poliittinen yksituumaisuus

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on hyvillään siitä, että yhteinen poliittinen tahtotila löytyi.

Hallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) korostaa, että näin merkittävällä tavalla Mikkelin ja mikkeliläisten tulevaisuuteen vaikuttavassa kokonaisuudessa saavutettu yksituumaisuus luo tulevaisuususkoa ja luottamusta laajemminkin Mikkeliin.

– Uskon tämän säteilevän yhdessä tekemisen meininkiä Mikkelissä ja koko kaupunkiseudulla. Lapsiin ja nuoriin tehtävät panostukset ovat vaikuttavinta elinvoiman vahvistamista, sanoo Aholainen.

Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen (kesk.) muistuttaa, että kaupunkirakennetyöryhmä asetettiin etsimään ratkaisut valtuuston asettamiin euromääräisiin säästöihin pääsemiseksi.

– On tärkeää, että laitamme itse oman taloutemme kuntoon. Työryhmä onnistui löytämään ratkaisut yhdessä. Olemme saamassa uusia kouluja ja päiväkoteja sekä takaamassa tärkeitä lähipalveluja koko laajan Mikkelin alueella, painottaa Olkkonen.

Myös hallituksen 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa (kok.) on tyytyväinen siihen, että yhdessä saatiin aikaan näin laaja, tulevaisuuteen suuntaava paketti.

– Erityisesti nostaisin esiin sitä, että pakettiin sisältyvät uudet päiväkoti- ja koulurakennukset takaavat turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset uusien opetussuunnitelmien mukaiset oppimisympäristöt ja hyvät olosuhteet kaikille tiloissa työskenteleville. Toivon, että rakentamisen aikana kuullaan käyttäjiä ja heidän asiantuntijanäkemyksensä otetaan huomioon positiivisen lopputuloksen varmistamiseksi, Salo-Oksa tähdentää.

Kaupunkirakenneselvityspakettia on käsitelty toukokuussa kaupungin henkilöstön kanssa ja yleisötilaisuuksissa. Paketista myös pyydettiin lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä ja lautakunnilta. 

Valtuusto päättää seuraavaksi paketista kokonaisuutena

Seuraavaksi kaupunkirakenneselvityspaketti menee kokonaisuutena 18.6. kokoontuvan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kun valtuusto on hyväksynyt paketin, paketin sisältämät toimenpiteet päätetään vuosittain erikseen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Linkit

Lisätietoja: selvitystyöryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 040 074 5537