Kaupunginhallitus käsittelee sotahistoriakeskuksen rahoituksen keräämishanketta

04.01.2018

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle, että se myöntää 20 000 euron määrärahan Sodan ja rauhan keskus Muistin rahoituksen keräämishankkeelle.

Sodan ja rauhan keskus Muistin suunnittelu- ja rahoitustyötä on tehty Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:ssä 1.9.2015–31.12.2017 toteutetussa Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeessa. Hankkeella oli kaksi tavoitetta: tuottaa tarvittavia aineistoja, selvityksiä, suunnitelmia ja sopimuksia fyysisen ja sähköisen sotahistoriakeskuksen perustamiseksi ja kokeilla ja tuottaa sotahistoriaan pohjaavia sähköisiä tuotteita ja palveluja. Noin 540 000 euron hanketta rahoittivat Mikkelin kaupunki (30 %) ja Etelä-Savon maakuntaliitto/EU (70 %).

Sodan ja rauhan keskus Muistiksi nimetyn tietokeskuksen perustamissuunnitelma valmistui maaliskuussa 2017. Lisäksi hanke tuotti muun muassa Jos se olisin ollut minä -näyttelyn, Päämajakaupungin tarina-ateriat, mobiilin Päämajakaupunkioppaan Mikkelin seudun sotahistoriallisiin kohteisiin, kolme opastettua kaupunkikierrosta sekä sotakirjallisuustapahtuman. Tapahtumat ja tuotteet jatkavat hankkeen päättymisen jälkeen pääosin Päämajamuseon ja matkailun suojissa.

Muistin perustamissuunnitelman vastaanotto oli suotuisa ja hankkeelle haettiin kevättalvella 2017 jatkoaikaa, jonka tarkoituksena oli hakea perustamissuunnitelman mukaista rahoitusta keskuksen perustamiseen. Hankkeen päättyessä Muistin perusrahoitusta on saatu 790 000 €. Summasta valtion rahoitusta on 300 000 €, yksityistä 140 000 € ja kaupungin rahoitusta 350 000 €. Lisäksi Päämajatalon muutostöihin on 600 000 € varaus OKM:n kulttuuritilojen muutostyöt rahoitussuunnitelmassa (2018–2022).

Muistin rahoituksen kannalta keskeinen rahoituspäätös on vuodenvaihteessa 2017–2018 kesken. Lisäksi valtionrahoitus varmistui vasta joulunalusviikolla. Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 19.12.2017 esittää, että valmisteluhanketta jatketaan, kunnes tärkeimmät rahoituspäätökset saadaan.

Kaupunginhallituksen kokouksen 8.1. esityslista kokonaisuudessaan