Kaupunginhallitus päättää siilotontin kohteen hankeluvasta

26.11.2020

Artikkelin kuva

Ensi viikon maanantaina 30.11.2020 kaupunginhallitus päättää Mikalo Oy:n hankeluvasta viljasiilon tontille rakennettavalle asuinkerrostalolle. Kerrostalon pinta-ala on 9300 brm2 ja siihen tulee yhteensä noin 120 asuntoa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 21,8 miljoonaa euroa. Nyt päätöksenteossa oleva rakennus täydentää viljasiiloalueen kaavakokonaisuuden.

Mikalo Oy:n on tarkoitus rakennuttaa kohde yhtiön taseeseen. Kohteeseen on tulossa normaaleja vuokra-asuntoja sekä palveluasuntoja yhteistiloineen. Hanke on tarkoitus rahoittaa asukasvuokrilla. Mikäli hankelupa myönnetään, kaupungin päätöksentekoon hanke tulee seuraavan kerran keväällä 2021, jolloin kaupunginvaltuusto päättää hankkeen lainantakauksesta. 

– Mikalolle kohde on erityisen tärkeä sijaintinsa puolesta. Lisäksi uudiskohteet ovat haluttuja vuokrakohteita. Mikkelissä asuntoja haetaan eniten juuri keskustan alueelta, kertoo Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen.

Essote mukana hankkeessa

Noin puolet kohteen asunnoista on tarkoitus vuokrata Essoten kautta ikäihmisille.  Asuntoja voidaan rakentamisen jälkeen muunnella asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Essotelle uusi talo on tärkeä oman palvelutuotannon turvaaja. Mikkelissä tukea tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa nopeammin kuin muualla kuntayhtymän alueella.

– Ikääntyvä väkemme tarvitsee yhä enemmän senioriasuntoja, jonne kotihoito tuottaa tarvittavat palvelut. Jos kunto huononee, asukkaan ei tarvitse muuttaa ja hän voi siirtyä saman talon sisällä tehostettujen palvelujen piiriin. Talo tulee tarpeeseen, sillä näistä ns. välimuotoisista asunnoista on ollut kova pula Mikkelissä, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Asunnot suunnitellaan siten, että asukkaiden oletetaan tarvitsevan tulevaisuudessa enemmän erilaisia palveluja ja tukea. Asunnot ovat esteettömiä ja suunnittelussa on painotettu myös asukkaiden turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä: asunnot muuttuvat asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

– Palvelujen järjestäjän näkökulmasta hanke on myös erityisen tärkeä. Essotella ja tulevalla Etelä-Savon hyvinvointialueella on syytä olla riittävästi omia palvelun järjestämisen mahdollisuuksia, jos yksityisellä puolen joku yksikkö joutuu vaikeuksiin. Vastuu palveluista on viime kädessä järjestäjällä ja tämä talo parantaa mahdollisuuksiamme kantaa tuota vastuuta, toteaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Essoten strategisena tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kotona asuu 94 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.  Myös palvelurakennetta kevennetään, niin, että välimuotoista asumista lisätään palvelurakenteeseen, esimerkiksi perhehoitoa ja tavallista palveluasumista. Myös sote-uudistuksessa tavoitellaan palvelurakenteen keventämistä ja kotona asumista.

– Lähinnä muistisairaat tarvitsevat tehostetun palveluasumisen turvallista, ovet lukossa olevaa yksikköä, jossa on suurempi hoitajamitoitus.  Muistisairaille pitää turvata mahdollisuus päästä nopeastikin näihin yksiköihin.  Osa pärjää kevyemmässä, yhteisöllisessä asumisessa, ellei omassa kodissa ole enää turvallista olla ja näitä paikkoja tarvitaan lisää.  Koko Etelä-Savon tulevan hyvinvointialueen tasolla säästö voi olla jopa kymmeniä miljoonia.  Siilotontin talo tukee erinomaisesti näitä tavoitteita ja ikääntyneiden palvelustrategisia linjauksia, Kaukonen sanoo.

Hanke täydentää siilokorttelin kokonaisuuden

Myös kaupunki näkee kohteen merkittävänä alueen kehittymisen kannalta. 

– Kauan suunnittelun kohteena ollut kokonaisuus saadaan tämän hankkeen myötä valmiiksi. Varmaankin kaupungin yksi haastavimmista tonttikokonaisuuksista, ahdas tontti ja autopaikkavelvoitteet ovat muodostaneet kustannuskehyksen, joka on ollut monen lupaavan hankkeen esteenä. Tällä asukas- ja palveluosalla saadaan yhtälö toimimaan Mikkelin keskustan asuntomarkkinoilla. Alueella nykyisin asuville ja jo nyt rakenteilla oleviin ympäristön taloihin muuttaville asukkaille kokonaisuuden täydentyminen valmiiksi on varmasti hyvä uutinen. Kohteen rakentuminen tuo kaupungissa toimiville yrityksille ja rakentajille monenlaisia mahdollisuuksia työllistyä, kertoo kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Kuva: Jonne Vaahtera

Linkki kaupunginhallituksen esittelytekstiin.