Kaupunginhallitus päätti Mikkelipuiston avustamisesta sekä useasta kumppanuussopimuksesta

02.04.2019

Artikkelin kuva

Kaupunginhallitus myönsi Mikkelipuistoyhdistys ry:lle resursseja tulevan kesän puutarhatoimintoja varten. Päätös perustui esittelijän muutettuun pohjaesitykseen. Koulujen toteutustavasta äänestettiin. Kumppanuussopimukset hyväksyttiin yksimielisesti pohjaesitysten mukaisesti.

Esityslista

Kokouksessa puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

§ 137 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Tekninen korjaus tilinpäätösmateriaaliin: Sivun 58 kohdassa 1.7.2 (Talouden tasapainottamistoimenpiteet) neljäs kappale, viimeinen virke. Korvataan uudelleen muotoillulla virkkeellä: Kaupunkirakenneselvityksen mukaisesti kaupunki toteuttaa 9,3 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteet, joista päiväkoti- ja koulurakenteen uudistamisen osuus on 4,9 miljoonaa euroa. Hyväksyttiin.

§ 138 Jyväskyläntien risteysalueen asemakaavamuutoksen aiesopimukset

Hyväksyttiin.

§ 139 Tontin 491-21-10-5 myyminen / Asunto Oy Siekkilän Sato

Asia poistettiin listalta.

§ 140 Eteläisen (Urpolan) ja itäisen alueen koulujen toteutustapa

Keskustelun aikana Juha Vuori (kok.) esitti Jyrki Koivikon (kok.) kannattamana, että hankkeita ei kilpailuteta samassa kilpailutuksessa. Perusteluna on kaupungin nykyinen taloustilanne ja kaupungille pitää jäädä pelivaraa.

Äänestettiin. Pohjaesitys JAA 8 ääntä: Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Minna Pöntinen (vihr.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Jatta Juhola (sd.), Liisa Ahonen (kd.), Jarno Strengell (sd.)

Juha Vuoren vastaesitys EI 2 ääntä: Juha Vuori (kok.), Jyrki Koivikko (kok.)

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

§ 141 Mikkelipuistoyhdistys ry, avustuksen myöntäminen

Merkitään, että Kirsi Olkkonen (yhdistyksen aikaisempi toiminnanjohtaja) ja Juha Vuori (yhdistyksen hallituksen varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Kirsi Olkkosen tilalle tuli varajäsen Jaakko Väänänen (kesk.). Lisäksi merkitään, että tämän pykälän ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Jarno Strengell.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä siten, että "Mikkelipuisto ry:lle myönnetään kaupungin kautta puutarhatyöntekijöiden (18 kk) palkkaresurssi 66 000 € kesäkaudelle 2019. Puutarhanhoitoon liittyvä tarvikehankinta noin 40 000 € myönnetään toteutettavaksi kaupungin puistotoimen kautta. Lisäksi kaupunki myöntää 30 000 € suuruisen lisämäärärahan puistotoiminnan kehittämiseen eikä avustusta saa käyttää ravintolatoimintaan.

Lisäksi Jaakko Väänänen esitti, ettei avustusta myönnetä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Muutettu pohjaesitys hyväksyttiin. Jaakko Väänänen jätti eriävän mielipiteen.

§ 142 Kaupunginhallituksen avustukset 2019

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että Elämäni Eläimet ry:lle myönnetään 1 500 euron suuruinen avustus.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 143 Kumppanuussopimus Mikkelin Torikauppiaat ry:n kanssa 2019

Hyväksyttiin.

§ 144 – § 152 Kumppanuussopimuskohdat hyväksyttiin

§ 153 Hakemus perillisittä kuolleen henkilön kuolinpesän omaisuudesta

Hyväksyttiin.

§ 154 Vuonna 2019 toimitettavat vaalit, muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin

Esittelijä täydensi esitystä siten, että 4. äänestysalueen (Urpola) vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään Pekka Kakriainen.

Hyväksyttiin.

§ 155 Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön riittävyydestä, laadusta ja valvonnasta

Hyväksyttiin.

§ 156 Valtuustoaloite: Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelu

Hyväksyttiin.

Lisätiedot: kokouksen puheenjohtaja (pl. §141), hallituksen 1. varapuheenjohtaja, Kirsi Olkkonen, puh. 040 834 3826

Lisätiedot päätöksestä § 141 Mikkelipuistoyhdistys ry, avustuksen myöntäminen kaupunginjohtaja Timo Halonen puh. 040 557 8077