Kaupunginhallitus piti viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa

23.06.2020

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 22.6. Kesätauon jälkeen hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuussa.

Kokouksen tärkein kokonaisuus oli talous- ja tulevaisuusohjelma. Kaupunginhallitus linjasi, että monipaikkainen asuminen ja työskentely -toimenpiteeseen kiinnitetään erityistä huomioita ja konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan nopeutetusti.

Talous- ja tulevaisuussuunnitelmasta äänestettiin useamman kerran. Äänestyksen jälkeen esitykseen tuli muutoksia muun muassa koululaisten ilmaiseen joukkoliikenteeseen. Esityksessä siitä olisi luovuttu, mutta esitys kaatui äänestyksessä äänin 1 – 10. Kaupunginhallitus linjasi myös, että Otavan lähipalvelupiste saa jatkaa nykyisellä mallilla ja että vesilaitoksen yhtiöittämisselvitystä ei tehdä.

Linkki kokouksen esityslistaan

§ 221 Valituksen jättäminen hallinto-oikeudelle opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä / valtionosuuksia koskeva takaisinperintä

Kaupunginhallitus päätti, että OKM:n päätöksestä periä takaisin valtionosuus jätetään valitus hallinto-oikeuteen. Kaupunginjohtaja Timo Halonen valtuutetaan allekirjoittamaan valituskirjelmä.

Kokouksessa todettiin, että kaupunki käy avointa vuokropuhelua asiasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että valtiovarainministeriön kanssa.

§ 223 Kaupunginhallituksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnokseen laajakaistarakentamisen tuesta

Kaupunginhallitus merkitsi annetun liitteenä olevan lausunnon tiedoksi.

§ 224 Tukirahahakemus Kyyhkylän eteläisen alueen kyläverkkohankeeseen

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki myöntää Kyyhkylän eteläpuoliseen kyläverkkohankkeeseen tukea enintään 10 prosenttia, eli 25 000 euroa (alv 0 %), hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen päätyttyä laskutositteita ja loppuyhteenvetoa vastaan. Avustuksen maksaminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan määrärahan vuoden 2021 talousarvioon.

§ 225 Kumppanuussopimus Jukurit HC Oy:n kanssa kausille 2019 – 2020 ja 2020 – 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin Jukurit HC Oy:n kanssa vuodelle 2020 – 2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Sopimuksen taloudellinen arvo on 45 000 euroa kaudelta (+ alv 24 %). Sopimukseen sisältyy playoff-bonus (10 000 euroa + alv 24 %), mikäli Jukurit selviytyy playoff-peleihin kauden aikana.

§ 226 Kumppanuussopimus Mikkelin Kampparit ry:n kanssa kausille 2019 – 2020 ja 2020 – 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin Kampparit ry:n kanssa vuodelle 2020 – 2021 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Sopimuksen taloudellinen arvo oli 9 500 euroa sopimuskaudella 2019 – 2020 ja on 9 000 euroa sopimuskaudella 2020 – 2021 (sopimukseen ei sisälly alvia).

§ 227 Kumppanuussopimus Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi kumppanuussopimuksen Mikkelin Palloilijat ry:n kanssa vuodelle 2020 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Sopimuksen taloudellinen arvo on 7 000 euroa kaudelle 2020 (sopimukseen ei sisälly alvia). Sopimusluonnos sisältää option kaudelle 2021, mikäli MP:n sarjataso säilyy samana. 

§ 228 Mikkeli-Jukolan järjestäminen Mikkelissä vuonna 2025

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan esisopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen vähäisiä muutoksia. Lopullinen sopimus hyväksytään sen jälkeen, kun Navi on saanut päätöksen järjestämisoikeuksista.

Keskustelun aikana Jukka Pöyry (kd.) esitti, että sopimussumman enimmäismäärä olisi 150 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut, esitys raukesi. Jukka Pöyry jätti eriävän mielipiteen, joka oli saman sisältöinen kuin hänen esityksensä.

§ 229 Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiön tertiäärilainan koron tarkistus

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki perii Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiön 7.7.1997 allekirjoitetun velkakirjan 476 644,58 euron lainasta kolmen prosentin korkoa vuosina 2021 – 2023, jonka jälkeen korko on neljä prosenttia.

§ 230 Mikkelin vesiliikelaitoksen konsernilaina

Kaupunginhallitus päätti antaa Mikkelin vesiliikelaitokselle konsernilainatarjouksen. Mikäli liikelaitos hyväksyy lainatarjouksen, kaupunginhallitus päättää myöntää viiden miljoonan euron konsernilainan vesiliikelaitokselle tarjouksessa esitetyin ehdoin.

Kaupunginhallitus oikeuttaa talouspalvelut valmistelemaan mahdolliset konsernilainaan liittyvät sopimukset liikelaitoksen kanssa.

§ 231 Talous- ja tulevaisuusohjelma

Keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystä niin, että kuulemisten lisäksi tehdään tarvittavat arvioinnit (muun muassa lapsi- ja yritysvaikutukset). Hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystä myös niin, että kaupunginhallitus edellyttää, että monipaikkainen asuminen ja työskentely- toimenpiteeseen kiinnitetään erityistä huomioita ja konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan nopeutetusti. Hyväksyttiin.

Pykälän käsittelyn aikana käydyt keskustelut ja äänestykset:

Jarno Strengell (sd.) esitti, ettei muita päiväkoteja tai ryhmäperhepäiväkoteja kuin Launialan päiväkoti yhdistetä tämän hetken suunnitelmissa Launialan koulun tiloihin. Lasten vanhemmat kuljettavat päiväkoti-ikäiset lapset päiväkotihoitoon. Päiväkotien sulkeminen lisää lasten päiväkotimatkoja useilla kilometreillä eikä useasta suunnasta julkinen liikenne kulje kodin ja päiväkodin välillä eli jos esitys toteutetaan, joutuvat useat vanhemmat muutoksen johdosta hankkimaan auton päiväkoti- ja työmatkoja varten, mikä ei ole ekologisesti kestävää ja vaikeuttaa työmatkakulkemista.

Kyse on kokonaisuudessaan noin kahdestasadasta päiväkotilapsesta. Lisäksi muutos vaikeuttaisi lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Graanin ja Tupalan suunta, josta pohjaesityksen mukaisesti ollaan päivähoitopaikkoja lopettamassa, ovat kasvavia asutusalueita. Alun perin kaupunkirakennetyöryhmän keskusteluissa 2018 – 19 Launialan koulua suunniteltiin Launialan alueen päiväkodiksi ja monitoimitaloksi, kun uusi Itäinen aluekoulu valmistuu.

Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

– Jarno Strengell esitti, että Mikkelin kaupunki ei tavoittele tarkoituksenmukaisesti yksityisen päivähoidon lisäämistä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Minna Pöntinen (vihr.) esitti Petri Pekosen (kesk.) ja Soile Kuitusen (sd.) kannattamana, että ennen päätöksentekoa Suomenniemen koulun lakkauttamista Suomenniemellä järjestetään keskustelutilaisuus, jossa he saavat ottaa kantaa, mikä on oppilasraja koulun lakkaamiselle.

– Jarno Strengell esitti Arto Seppälän (sd.), Petri Pekosen ja Kirsi Olkkosen (kesk.) kannattamana, että Suomenniemen koululla jatkavat luokat 1. – 3., 1.8.2022 alkaen.

Äänestettiin Minna Pöntisen ja Jarno Strengellin esityksistä.

Minna Pöntisen esitys JAA, 6 ääntä: Soile Kuitunen (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Mali Soininen (kok.), Jukka Pöyry (kd.)

Jarno Strengellin esitys EI, 5 ääntä: Petri Pekonen (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Jarno Strengell (sd.), Pekka Pöyry (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.)

Äänestettiin pohjaesityksen ja äänestyksen voittaneen Minna Pöntisen esityksen välillä.

Pohjaesitys JAA, 4 ääntä: Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Mali Soininen (kok.), Jukka Pöyry (kd.)

Minna Pöntisen esitys EI, 6 ääntä: Minna Pöntinen (vihr.), Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.)

TYHJÄ, 1 ääni: Jarno Strengell (sd.)

Minna Pöntisen esitys tuli päätökseksi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin hänen esityksensä.

– Minna Pöntinen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että kansalaisopiston tuntimäärää ei supisteta.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA, 8 ääntä: Jyrki Koivikko (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Soile Kuitunen (sd.), Mali Soininen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Jukka Pöyry (kd.), Pekka Pöyry (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.)

Minna Pöntisen vastaesitys EI, 3 ääntä: Minna Pöntinen (vihr.), Jarno Strengell (sd.), Arto Seppälä (sd.)

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

– Minna Pöntinen esitti, ettei yleisistä kulttuuripalveluista leikata 30 000 euroa. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

– Minna Pöntinen esitti, ettei kaupunginorkesterin toimintakuluja leikata. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

– Kirsi Olkkonen esitti Petri Pekosen ja Soile Kuitusen kannattamana, että 4H-yhdistyksen avustusta leikataan vain 10 prosenttia.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA, 4 ääntä: Armi Salo-Oksa (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.), Jukka Pöyry (kd.)

Kirsi Olkkosen vastaesitys EI, 6 ääntä: Minna Pöntinen (vihr.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Soile Kuitunen (sd.)

Kirsi Olkkosen vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (4H-yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

– Jarno Strengell esitti Minna Pöntisen, Soile Kuitusen, Armi Salo-Oksan, Mali Soinisen, Jyrki Koivikon ja Pekka Pöyryn kannattamana, ettei koululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä luovuta.

Pohjaesitys JAA, 1 ääni: Jukka Pöyry (kd.)

Jarno Strengellin vastaesitys EI, 10 ääntä: Pekka Pöyry (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Mali Soininen (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Soile Kuitunen (sd.), Arto Seppälä (sd.), Minna Pöntinen (vihr.), Jarno Strengell (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.)

Jarno Strengellin vastaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

– Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen ja Petri Pekosen kannattamana, ettei yksityisteiden perusparannus- ja kestopäällystämisen raamin supistamista ei toteuteta.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA, 7 ääntä: Arto Seppälä (sd.), Soile Kuitunen (sd.), Mali Soininen (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Minna Pöntinen (vihr.), Jukka Pöyry (kd.)

Pekka Pöyryn vastaesitys EI, 4 ääntä: Pekka Pöyry (kesk.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.), Jarno Strengell (sd.)

Pohjaesitys tuli päätökseksi.

Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen ja Jarno Strengell jättivät eriävän mielipiteen, joka on sama kuin Pekka Pöyryn esitys.

– Minna Pöntinen esitti Kirsi Olkkosen, Jarno Strengellin, Armi Salo-Oksan, Petri Pekosen kannattamana, ettei Otavan lähipalvelupisteen toimintaan oteta omaksi toiminnaksi.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA, 5 ääntä: Jyrki Koivikko (kok.), Arto Seppälä (sd.), Mali Soininen (kok.), Jukka Pöyry (kd.), Soile Kuitunen (sd.), Petri Pekonen (kesk.)

Minna Pöntisen vastaesitys EI, 6 ääntä: Minna Pöntinen (vihr.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Armi Salo-Oksa (kok.), Petri Pekonen (kesk.)

Minna Pöntisen vastaesitys tuli päätökseksi.

– Jarno Strengell esitti, ettei kamppailuareenan käyttömaksua nosteta 20 000 eurolla. Kustannus tulee suoraan lasten harrastusmaksuihin korotuksena ja vaikeuttaa lapsiperheiden asemaa, vähentäen vähävaraisten liikuntaharrastusten mahdollisuuksia, lisäten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys. Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) ilmoitti olevansa esteellinen (puoliso kamppailuinstituutin johtokunnan jäsen) ja poistui kokouksesta. 

Kaupunginjohtaja tarkensi diaesityksen sanamuotoa: Selvitetään uusien kohteiden nostamista myyntiin (kaupunginhallituksen esityslistan liitteen kalvo 29). Hyväksyttiin.

– Jarno Strengell esitti Minna Pöntisen kannattamana, että myyntikohteista poistetaan Haukihalli ja Rantakeidas. Jotta yksityinen toimija ottaisi rakennukset haltuun ja saisi toiminnalleen voittoa, tulee uuden toimijan nostaa liikuntapalveluiden hintoja, joka kasvattaa kaupungin ja asiakkaiden kustannuksia sekä vähentää vähävaraisten liikuntaharrastusten mahdollisuuksia, lisäten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA, 7 ääntä: Jyrki Koivikko (kok.), Petri Pekonen (kesk.), Jukka Pöyry (kd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Pekka Pöyry (kesk.), Mali Soininen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.)

Strengellin vastaesitys EI, 4 ääntä: Minna Pöntinen (vihr.), Jarno Strengell (sd.), Arto Seppälä (sd.), Soile Kuitunen (sd.)

Pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Esittelijä muutti kalvon ”SIHY/Virastotalon asiointipisteen ja kaupungin matkailuinfon sijoittaminen pääkirjaston tiloihin” kohtaan ajankohdaksi viimeistään vuonna 2022. Hyväksyttiin.

Arto Seppälä ja Mali Soinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Mikkelin Pesula Oy:n hallituksen jäsen) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

– Jarno Strengell esitti, ettei Mikkelin Pesulaa myydä. On iso riski, että myynnin jälkeen käy samalla tavalla kuin osassa muita kaupunkeja, että kansainvälinen toimija ostaa pesulatoiminnan ja keskittää palvelut toiseen kaupunkiin. Tällöin Mikkeli menettää noin 80 työpaikkaa ja noin kolmen miljoonan euron edestä palkkatuloja. Koska esitystä ei kannatettu, se raukesi. Jarno Strengell jätti eriävän mielipiteen, joka on sama kuin esitys.

Olli Miettinen ilmoitti olevansa esteellinen (Metsäsairila Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. 

– Jarno Strengell esitti Soile Kuitusen, Arto Seppälän ja Jukka Pöyryn kannattamana, ettei Mikkelin vesiliikelaitoksen yhtiöittämisselvitystä tehdä.

Äänestettiin.

Pohjaesitys JAA, 3 ääntä: Olli Miettinen (kok.), Jyrki Koivikko (kok.), Mali Soininen (kok.)

Strengellin vastaesitys EI, 8 ääntä: Pekka Pöyry (kesk.), Jarno Strengell (sd.), Petri Pekonen (kesk.), Arto Seppälä (sd.), Jukka Pöyry (kd.), Minna Pöntinen (vihr.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Soile Kuitunen (sd.) 

Strengellin esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

§ 232 Valtuustoaloite uskonnonvapauden vahvistamisesta mikkeliläisissä kouluissa ja päiväkodeissa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen vihreiden valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 233 Valtuustoaloite: Joustavuutta koulukyyteihin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnan vastauksen keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 234 Mikkelin kaupungin kanta työsopimuslain luvun 2 § 12 työnteon estyminen Jytyliitolle (lisäpykälä)

Kaupunginhallitus päätti antaa vastauksen Jytyliiton pyytämään kannanottoon työsopimuslain luvun 2 § 12 työnteon estymisen ja palkanmaksun keskeytyksen perusteista.

Lisätiedot
Arto Seppälä

kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
044 794 2208
arto.seppala@mikkeli.fi