Kaupunginjohtajan talousarvio 2018: Mikkeli vahvistaa elinvoimaa ja uudistaa strategian

02.11.2017

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 20182021

Elinvoiman vahvistamista uudistuvalla palveluorganisaatiolla. Strategiaa uudistetaan – päämääränä on hyvän elämän, kestävän kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Tuloverotus ja kiinteistöverotus pidetään ennallaan vuonna 2018. Maakunnallisen sote-uudistuksen valmistelua jatketaan ja tukipalveluiden tehostamismahdollisuuksia selvitetään.

Tilikauden tulos 3,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, talous tasapainoon suunnitelmakaudella
Vuodelle 2018 on budjetoitu toimintatuloja 107,0 miljoonaa ja toimintakuluja 406,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on 299,0 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 111,8 miljoonaa ja verotulot 201,6 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä kasvaa tilikauden aikana 4113 euroon asukasta kohden.

Kaupunki pitää tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit ennallaan vuonna 2018. Kaupungin talouden tasapainotustavoite 5 miljoonaa euroa pysyvänä tasomuutoksena haetaan sovituilla toimenpiteillä 3 vuoden aikana. Selvityksessä olevia toimenpiteitä ovat muun muassa kaupunkirakenneselvityksen laatiminen koskien sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluverkkoa (aluekoulumalli), tukipalveluiden tehostamismahdollisuuksien selvittäminen sekä elinvoimaohjelman laatiminen sisältäen selvitykset elinkeinotoiminnan suorista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ja talousvaikutuksista.

Investointien nettotaso on vuonna 2018 noin 34,5 miljoonaa euroa. Keskeisiä hankkeita ovat valtatie 5 yhteysväli Mikkeli- Juva, Kalevankankaan päiväkoti, Urheilupuiston koulu ja Hänninkentän huoltorakennus. Lisäksi jatketaan muun muassa Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rakentamista sekä Rantakylän koulun peruskorjausta ja laajennusta.

Strategiaa uudistetaan
Uudistetun strategian päämääränä on hyvän elämän, kestävän kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Tavoitteena on, että mikkeliläisillä on edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää. Saimaan keskus Mikkeli kasvaa sekä kehittyy kestävästi ja Mikkeli tunnetaan vetovoimaisena, yrittäjämyönteisenä korkean osaamisen kaupunkina.

Keskeisiä kehittämishankkeita ovat uuden strategian toimeenpano, aluekoulumallin suunnittelu, maakunnallisen sote-uudistuksen valmistelun jatkaminen sekä tukipalveluiden tehostamismahdollisuuksien selvittäminen. Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman toteutusta jatketaan, ja laaditaan elinvoimaohjelma.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys kokonaisuudessaan

Lisätietoja
kaupunginjohtaja Timo Halonen, p. 040 557 8077