Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on alijäämäinen – Esitys sisältää merkittävät veronkorotukset

01.11.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupungin talouden tasapainottaminen on osoittautumassa haasteelliseksi vuonna 2020, ja taseeseen kertyneiden alijäämien kattamiseksi joudutaan tekemään voimakkaita sopeutustoimenpiteitä. Jo valmistuneiden kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman lisäksi kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetään tiettyjen sopeutusohjelmiin sisältyvien toimenpiteiden toteuttamista nopeutetulla aikataululla. Kaupunki on myös käynnistänyt yt-neuvottelut ja selvittää taseomaisuuden järjestelyitä konsernitasolla.

Tulo- ja kiinteistöveroja korotetaan

Mikkeli joutuu nostamaan tulo- ja kiinteistöverotusta voimakkaasti. Kaupunginjohtaja esittää, että tuloveroja nostetaan 1,5 prosenttiyksiköllä, jolloin tuloverokertymä kasvaa noin 13 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveroja esitetään nostavaksi siten, että korotuksella kerättävä tulokasvu on noin kaksi miljoonaa euroa.

Tulos alijäämäinen

Vuonna 2020 valtionosuudet ovat 119,4 miljoonaa ja veronkorotukset sisältävät verotulot kaikkiaan 228,2 miljoonaa euroa.  Vuosikate on 20,6 miljoonaa euroa, kun investointien rahoittamiseksi tulisi tavoitella vähintään 30 miljoonan euron vuosikatetasoa. Tulos muodostuu noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Lokakuussa käynnistyneiden yt-neuvotteluiden kautta tavoitellaan talousarvioon jo sisällytettyjen sopeutustoimenpiteiden lisäksi lisäsäästöjä, joita ei ole vielä huomioitu vuoden 2020 talousarviossa.

Investoinnit ylittävät tulorahoituksen – omarahoitus riittämätön

Investointien nettotaso tulevana vuonna on noin 43,4 miljoonaa euroa. Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon osuus nettoinvestoinneista on 18 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakauden 2020–2023 nettoinvestoinnit ovat noin 136,2 miljoonaa euroa. Investointiohjelma sisältää useita jo aiemmin päätettyjä hankkeita, kuten merkittävät koulu- ja päiväkoti-investoinnit, Sodan ja rauhan keskus Muistiin liittyvän saneerauksen ja Kalevankankaan jalkapallohallin. Myös Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon ja Valtatie 5:n rakentamista jatketaan.

Kaupungin lainamäärä kasvaa tilikauden aikana noin 311,6 miljoonaan euroon eli 5 790 euroon asukasta kohden.

Taloudellinen kantokyky ei kestä sote-kustannusten nousua

Vuodelle 2020 on budjetoitu toimintatuottoja 105,7 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 434,6 miljoonaa euroa, jolloin toimintakate on -328,9 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluja Mikkelin kaupungille tuottavan kuntayhtymä Essoten kuntalaskutuksen osuus kaupungin toimintakuluista on merkittävä. Kokonaiskuvassa kuntien tulot eivät ole viime vuosina kehittyneet samassa suhteessa sote-kustannusten nousun kanssa, eikä Mikkelin kaupungin taloudellinen kantokyky kestä nykyistä sote-kustannusten tasoa ja kehitystä.

Tulojen ja menojen välillä vallitsevan epäsuhdan korjaaminen vaatii pysyviä rakenteellisia ratkaisuja.  Tulojen kasvu ei ole tulevaisuudessakaan riittävä, ja tulevien kolmen vuoden aikana on noin 10 miljoonan euron lisäsopeutustarve jo sovittujen toimenpiteiden lisäksi.

Kaupunkirakenneselvitys ja palvelusuunnitelma viitoittavat palveluverkon uudistamista                                      

Kesäkuussa 2018 hyväksytyn kaupunkirakenneselvityksen mukainen päiväkoti- ja koulurakenteen uudistaminen jatkuu uusien päiväkotien ja aluekoulujen rakentamisella. Maaliskuussa 2019 hyväksytyssä palvelusuunnitelmassa esitettyjen palvelurakenteiden uudistamistoimenpiteiden ja talouden sopeuttamistoimien toimeenpanoa jatketaan. Osa palvelusuunnitelman sopeutustoimenpiteistä toteutetaan nopeutetulla aikataululla.

Suurista sopeuttamispaineista ja niihin liittyvistä palveluverkon uudistamistoimenpiteistä huolimatta Mikkeli haluaa säilyttää kuntalaisille tarjottavat palvelut niin kattavina, kuin se taloudelliset reunaehdot huomioiden on mahdollista.