Kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden sopeutustoimenpiteet

19.03.2019

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 18.3. yli kuusi tuntia. Lukuisten äänestysten jälkeen kaupunginhallituksen esittämät sopeutustoimenpiteet tulivat valtuuston päätökseksi. Lopulliset päätökset muun muassa veroprosenteista nähdään kuitenkin syksyllä. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti veroprosentti olisi kohoamassa yhdellä prosentilla. Henkilöstövähennykset tehdään suunnitelmallisesti muun muassa eläköitymisten ja sijaisten vähentämisen kautta.

Sopeutustoimenpiteet ovat osa kaupungin palvelusuunnitelmaa, joka on jatkoa viime vuoden kaupunkirakenneselvitykselle, jossa linjattiin muun muassa kouluverkkoa. Valtuuston kokouksessa esitettiin valtuutettu Heikki Nykäsen (kesk.) toimesta Raimo Heinäsen (ps.), Olli Miettisen (kok.), Jaana Strandmanin (kesk.), Eero Ahon (kok.) ja Oskari Valtolan (kok.) kannattamana, että palvelusuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun. Äänestyksen jälkeen päätettiin, että käsittelyä jatketaan, eikä palvelusuunnitelmaa palauteta lähtöpisteeseen.

Lentokenttä herätti keskustelua

Valtuustoa puhututti erityisesti Mikkelin lentokenttä. Valtuutettu Jussi Marttinen (ps.) teki Jyrki Koivikon (kok.), Juhani Oksmanin (kok.), Vesa Himasen (ps.) ja Olli Miettisen (kok.) kannattamana muutosesityksen lentokentän toiminnasta. Esityksenä oli, että lentokentän 200 000 euron leikkaus poistetaan säästölistalta, koska tulevaisuudessa lentokenttätoiminta on elinvoiman kannalta tärkeässä asemassa. Esitys kuitenkin hävisi äänestyksen, joten kaupunginhallituksen pohjaesitys tuli valtuuston päätökseksi.

Lentokentän kohtaloa ajateltiin valtuustosalissa paljon Karkialammella sijaitsevan maavoimien esikunnan tarpeiden vuoksi. Se, tarvitseeko puolustusvoimat aktiivisesti lentokenttää, ei ole kaupunginvaltuustolla virallisesti tiedossa.

Lentokentän alasajamista miehittämättömäksi korpikentäksi vastustettiin valtuutettujen keskuudessa silläkin syyllä, ettei sen jälkeen ole enää taloudellisesti mahdollista nostaa lentokentän palvelutasoa tulevaisuudessa. Lopullisen päätöksen lentokentän kohtalosta valtuusto tehnee viimeistään kesäkuussa.