Kaupunginvaltuuston päätöksiä 15.6.2020

16.06.2020

Artikkelin kuva

§ Esityslista

§ 47 Jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen tilannekuva
Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi katsauksen jätevedenpuhdistuslaitoksen rakentamisesta.

§ 48 Esitys ryhmäperhepäiväkoti Otsolan lakkauttamisesta ja muuttamisesta Otavan päiväkodin ryhmäksi Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen, jonka mukaan ryhmäperhepäiväkoti Otsola lakkautetaan 31.7.2020 ja perustetaan entisestä ryhmäperhepäiväkotiryhmästä Otsolan päiväkodin ryhmä 1.8.2020 alkaen.

§ 49 Mikkelin kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportti
Kaupunginvaltuusto merkitsi vuoden 2019 henkilöstöraportin tiedoksi.

§ 50 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2020 loppuun mennessä toimenpiteitä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

§ 51 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus 2019
Kaupunginvaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen vuodelle 2019 tiedoksi.

§ 52 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019
kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

§ 53 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2019
Kaupunginvaltuusto merkitsi tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2019 tiedoksi.

Kokous toteutettiin etäkokouksena. Uutisen jutussa on käytetty arkistokuvaa.