Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan juhlapuhe 4.6.

04.06.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikan puhe 4.6.2018 Puolustusvoimain lippujuhlapäivän tilaisuudessa.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja viime sodat kokenut sukupolvi,

Hyvä juhlaväki,

Itsenäisen Suomen Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 100 vuotta, mutta tällä paikalla ruotsalaiseen sotaväkeen kuuluneet Suomea puolustaneet sotilaat harjoittelivat jo yli 250 vuotta sitten.

Savilahti oli tuohon aikaan muutaman asumuksen kylä, josta myöhemmin lähti kasvamaan Mikkeli.

Kulkuväylien risteysalueet olivat suotuisia paikkoja varuskuntien ja sotaväen sijoittelun kannalta, ja niinpä yhdeksi sijoituspaikaksi valittiin Mikkeli.

1800-luvun loppupuolella perustettiin Mikkeliin iso varuskunta ja tämä edesauttoi kaupungin kehittymistä. Hyöty oli molemminpuolinen – kehittyvä kaupunki tarjosi hyvät puitteet ja apua varuskunnan jokapäiväiseen elämään.

Noista ajoista lähtien sotaväen ja Puolustusvoimien merkitys Mikkelille on ollut suuri.

Mikkeli on varuskuntakaupunki.

Talvisodan alla mietittiin, mistä nuoren Suomen sodan ajan Puolustusvoimia johdetaan  ja valinta kohdistui Mikkeliin – muun muassa sijaintinsa vuoksi. Mikkelissä toimi päämaja kaikkien itsenäisyyden ajan sotien aikana.

Mikkelin merkitys maanpuolustukselle näkyy myös Mikkelin vaakunassa – siinä on Vapaudenristi.

Savon prikaatin lakkauttaminen ei ollut meille mikkeliläisille mieluinen, mutta varuskuntahan ei ole Mikkelistä hävinnyt. Tilaa tuli Maavoimien esikunnan ja muiden Puolustusvoimien yksiköiden perustamiselle. Mikkelissä toimivilla Puolustusvoimien yksiköillä on tärkeä merkitys Mikkelin kaupungille – mikkeliläisille ja koko maakunnan väelle näkyvin on Etelä-Savon aluetoimisto.

 

Hyvät kuulijat,

Manpuolustuksellisten perinteiden jatkoksi Mikkeliin on rakentumassa Sodan ja rauhan keskus Muisti. Mikkelin kaupunki on hankkeeseen sitoutunut ja keskuksen rahoitus on myötätuulessa.

Valtion budjetissa on esitys 600 000 euron määrärahasta. Lisäksi Maanpuolutuksen kannatussäätiö myönsi 1,4 miljoonaa euroa Muistin näyttelyjen rakentamiseen.

Sodan ja rauhan keskus toimii rauhan puolesta sotaa vastaan.

Viime sodista on kulunut jo paljon aikaa ja yleisessä keskustelussa helposti unohtuu Puolustusvoimien merkitys Suomen kokonaisturvallisuudelle. Puolustusvoimien suorituskykyä ei saa ajaa alas rauhan aikana. Tehokas koulutusjärjestelmä ja suunnitelmallisesti tehtävät materiaalihankinnat, jotka ovat keskeisiä suorituskykyä ylläpitäviä elementtejä  on turvattava.

Mitä paremmassa kunnossa maanpuolustus on, sitä epätodennäköisempää on, että joudumme tilanteeseen, jossa sotilaallista voimaa tarvitsee näyttää ja käyttää.

Konfliktien  ja kriisien taustalla ovat ihmisten virheet ja erimielisyydet.

Yhteiskuntarauhaa rakennetaan ihmisten tasolla, ihmisten kohtaamisessa. Yhteiskunnassa, jossa jokainen osallistetaan, otetaan huomioon ja jokainen kokee tulleensa kuulluksi, ei pääse kytemään radikalisoitumista tai vihan siementä.

Osallistamisen vahvistamisessa on kyse yhdenvertaisuudesta, hyvinvoinnin edistämisestä, syrjäytymisen ehkäisystä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukemisesta. Suomessa tätä vahvistamista tarvitaan erityisesti nuorten ja ikäihmisten parissa. Tutkimusten mukaan nuoret ja ikäihmiset kokevat eniten yksinäisyyttä.

Uusi kuntalaki velvoittaa ja mahdollistaa kuntia erilaisten toimintatapojen kautta osallistamaan kuntalaisia. Usein ongelmana on löytää keino, joka tavoittaa jokaisen. 

Puolustusvoimat on ainoa instituutio koulujen lisäksi, joka tavoittaa lähes koko miespuolisen ikäluokan yleisen asevelvollisuusjärjestelmän myötä, ja tätä järjestelmää ei pidä romuttaa.

Suomen talous on kohentunut ja työllisyys parantunut. Suomalaisia pidetään yhtenä onnellisimmista kansoista. Yhteiskuntarauhan, yhteisvastuullisuuden  ja kunnioittavan keskustelun edistäminen kuuluu meille kaikille, riippumatta siitä missä asemassa tai tehtävässä toimimme. Vastuuta kantavat eniten valtakunnan tasolla toimivat poliitikot, mutta jokainen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin.

Olemme tänä keväänä muistelleet 100 vuoden takaisia tapahtumia ja sisällissotaa. Olemme halunneet parantaa kaikkien suomalaisten arvet.

Kukaan ei halua Suomen sisäisten sen enempää kuin ulkoistenkaan asioiden kärjistyvän siihen pisteeseen että Puolustusvoimia tarvitaan seuraavan sadan vuoden aikana tositoimiin. 

Hyvin moneen keskusteluun, erimielisyyksien selvittelyyn sopii aikoinaan Rooman paavina toimineen Johannes XXIII viisaat sanat vapaasti suomennettuna: On enemmän sitä mikä yhdistää meitä, kuin sitä, mikä erottaa meitä. 

Hyvät kuulijat,

Näillä sanoilla toivotan teille aurinkoista Puolustusvoimien lippujuhlapäivää.

Sydämelliset onnittelut myös tänään palkituille ja ylennetyille.

Hyvää ja turvallista kesää kaikille!