Kaupunki myy tai vuokraa korttelin liikerakentamiseen Visulahdesta

25.06.2018

Artikkelin kuva

Mikkelin kaupunki myy tai vuokraa korttelin liikerakentamiseen Visulahdesta, uuden valtatie 5:n risteysalueelta.

Kyseessä ei ole julkinen hankinta, mutta toteuttajan/toteuttajien valinnassa noudatetaan hankintalain perusperiaatteita, ja valintaprosessi mukailee kilpailullista neuvottelumenettelyä (hankintalaki 36§).

Menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tontista kiinnostuneet jättävät esityksen siitä miten tonttia hyödynnettäisiin. Kaupunki valitsee määräaikaan mennessä esitetyistä vaihtoehdoista lisäneuvotteluihin maksimissaan kolme vaihtoehtoa ilmoitettujen valintakriteerien perusteella. Lisäneuvottelujen jälkeen kaupunki valitsee tontille ostajan/vuokraajan ilmoitettujen kriteerien perusteella.

Lisätietoja HILMAn hankintailmoituksessa