Kaupunki on uusinut avustusperiaatteensa

10.11.2017

Mikkelin kaupunki on uusinut avustusperiaatteensa syksyllä 2017. Uudistuksessa on pyritty luopumaan yleisavustuksista ja kohdistamaan avustusrahat kohdeavustuksiin. Tällä tavoitellaan aktiivisen toiminnan tukemista ja toiminnan lisäämistä.

Uusien avustusperiaatteiden mukaan avustuksia haetaan ensisijaisesti hyvinvoinnin ja osallisuuden, kaupunkiympäristö- sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalta. Kaupunginhallitus voi poikkeustapauksissa myöntää toiminta- tai kohdeavustusta niille yhteiskunnallisesti merkittäville tahoille, jotka eivät kuulu aikaisemmin mainittuihin avustettaviin toimijoihin.

Avustushakemus voidaan tarvittaessa siirtää toisen palvelualueen päätettäväksi, jos toiminnan sisältö soveltuu paremmin tämän palvelualueen piiriin. Avustusta myönnetään kuitenkin vain yhteen kohteeseen vain yhdeltä palvelualueelta.

Palvelualueet päättävät omista avustusohjeistaan ja päätöksentekotasosta kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten avustusperiaatteiden pohjalta.

Suurimmat muutokset aluejohtokuntien myöntämissä avustuksissa

Uudistus koskee etenkin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan myöntämiä aluejohtokuntien avustuksia. Kulttuuritapahtumien ja -järjestöjen avustukset haetaan kulttuuripalveluilta, nuorisotoiminnan avustukset liikunta- ja nuorisotoimelta ja urheiluseurojen avustukset liikunta- ja nuorisotoimelta. Aluejohtokunnat eivät siis myönnä enää avustuksia yllämainittuihin kohteisiin. Haja-asutusalueella toimivat järjestöt ja yhdistykset voivat kuitenkin hakea kohdeavustusta johonkin tiettyyn yksittäiseen tapahtumaan tai esimerkiksi korjaushankkeisiin. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustusten osalta ei ole tullut muutoksia.

-Toivon uusien avustusperiaatteiden selkiyttävän sitä, minkälaista toimintaa kaupunki tukee. Kaupunki on yleisissä avustusperiaatteissaan linjannut, että avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin tehtävää, ja siksi olemme hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisilla toimialoilla kohdentaneet avustukset konkreettiseen toimintaan, kertoo kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen.

Kaupunginhallituksen avustukset ovat haettavissa nyt

Tällä hetkellä haussa ovat kaupunginhallituksen avustukset. Haku on auki osoitteessa https://www.mikkeli.fi/sisalto/verkkoasiointi/avustukset/kaupunginhallituksen-avustukset Kaupunginhallituksen avustuksien hakuaika on 8.12.2017 asti.

Lue tästä kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset avustusperiaatteet