Kaupunkiympäristö viestii 16.10.2020

16.10.2020

Artikkelin kuva

Infra-aluepalvelut

Asemakaava alueen katujen, kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ja yleisten alueiden ylläpidon alueurakoitsija on 1.10.2020 alkaen Viherpalvelut Hyvönen Oy koko kaupungin alueella. Palvelunumero on 015-164800.

Mielen-talon työmaasta johtuen jalankulku Mannerheimintieltä Pirttiniemenkadun kautta sairaalaan tapahtuu opastetun ylikulkureitin kautta. Jalankulkijoita pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta.

Syksyn saapuessa kiinteistön omistajia/haltijoita pyydetään varatumaan katualueen puhtaanapitoon. Puiden ja pensaiden sekä roskien poistaminen ja  hulevesiritiläkaivojen kansien puhtaanapito roskista kiinteistön kohdalla kuuluu kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaan kiinteistölle. Kiinteistöjä pyydetään myös huolehtimaan, että kiinteistöltä tulevat puiden ja pensaiden oksat eivät ulotu katualueelle niin, että haittaavat jalankulkua tai aiheuttavat näkemäesteitä ajoneuvoliikenteelle.

Kadunrakennushankkeet

Tanhutie – kadun rakentaminen alkaa viikolla 42/43 ja valmistuu joulukuussa. Urakoitsija tiedottaa asukkaita ja sopii tonteille kulkemisen asukkaiden kanssa. Katu on postin jakelun ja jätehuollon käytettävissä. Liikenteenohjauksessa huomioidaan Lähemäen koulun läheisyys.

Viher- ja metsäaluepalvelu

Puistoissa, liikenneviheralueilla ja kiinteistöjen pihoilla ovat syyssiivoukset parhaillaan käynnissä.

Yksityisiä tontinomistajia muistutetaan, että pihojen siivouksesta tulevat lehdet ja haravointijäte pitää kompostoida omalla tontilla tai kuljettaa Metsä-Sairilan jäteasemalle. Puistot ja yleiset alueet eivät ole oikea paikka jätteiden varastointiin.

Tilapalvelut

Kiinteistöjen omistajia ja niissä työskenteleviä muistutaan huolehtimaan, ettei palo-ovia saa teljetä auki edes korona-aikaan (ettei tarvitsisi käyttää käsiä oven avaamiseen). Palo-ovien tehtävänä on rajata paloa ja estää palokaasujen leviäminen, joten niiden tulee olla kiinni.

Kuvassa: Kaupungin virastotalon vesikaton uusiminen etenee sääsuojan alla